FANDOM


This article pertains to the staff members behind Sonic Jam.

Executive producer

Project manager

Producer

Director

Game designer

 • Daisuke Mori

Main Programmer

Programmer(s)

 • Haruhisa Udagawa
 • Tetsu Katano
 • Yasuhiro Takahashi
 • Atsutomo Nakagawa
 • Kazuhiko Hattori

Artists

CG movie artist

 • Shigemitsu Nobuhara

Supervisor

Sound director

 • Tatsuya Kouzaki

Compose & arrange

 • Masaru Setsumaru
 • Kenichi Tokoi

Visual material editors

 • Ikuo Ishizaka
 • Hidehiro Kumagai
 • Yuji Sawairi
 • Sega Digital Studio

Executive management

 • Shoichiro Irimajiri

Executive coordination

 • Makoto Oshitani
 • Jin Shimazaki
 • Yukifumi Makino

Promotion management

 • Hideki Okamura
 • Masanobu Tsukamoto

Promotion

 • Hirokazu Kanno
 • Masatoshi Kawaguchi
 • Takafumi Ueoro
 • Hiroshi Masuda

Public relations

 • Hiroto Kikuchi
 • Tadashi Takezaki
 • Tomoyuki Nagumo
 • Kazuhiro Hanaya
 • Miki Morimoto

Manual

 • Hiroyuki Mitsui
 • Osamu Nakazato
 • Youichi Takahashi

Sonic Theme Song '93

Lyrics by

Music by

Vocal

Producer

 • Daikou Nagato (Being Co. Ltd.)

Director

 • Ryo Watabe (Being Co. Ltd.)

Sonic the Hedgehog 2 CF

Music composer

Special thanks

 • Kazuhiro Takase
 • Mitsuteru Iwaki
 • Ryoichi Hasegawa
 • Tetsuya Mizuguchi
 • Mie Kumagai
 • Seijiro Sannabe
 • Akinori Ohno
 • Nobuhiko Shimizu
 • Shigeru Tateishi
 • Hitoshi Okuno
 • Akihiro Kubo
 • Hiroko Egi
 • Shozo Hirano
 • Tadashi Ihoroi
 • Takayuki Suzuki
 • Akinori Nishiyama

Presented by

Sega

Video game staff