Sonic News Network
Sonic News Network

Contents

This article pertains to the staff members behind of the Dreamcast version of Sonic Adventure.

Executive Producers

 • Hayao Nakayama
 • Shoichiro Irimajiri

Project Management

Producer

Director

Art Director

Main Programmer

Sound Director

Character Designer

Character Game Designers

 • Takashi Iizuka
 • Takao Miyoshi
 • Yojiro Ogawa

Player Character Programmers

 • Tetsu Katano
 • Masanobu Yamamoto
 • Kouichi Toya
 • Yasuhiro Takahashi
 • Kazuyuki Mukaida

Character Motion Designers

 • Yuji Uekawa
 • Akikazu Mizuno

Field Designers

 • Takao Miyoshi
 • Shiro Maekawa
 • Yojiro Ogawa
 • Yuichiro Suzuki
 • Shun Nakamura
 • Takashi Iizuka

Lead Field Programmers

 • Masahiro Wakayama
 • Takuya Matsumoto
 • Tetsu Katano
 • Akio Setsumasa

Field Programmers

 • Takeshi Sakakibara
 • Yoshitaka Kawabata
 • Akihiko Shinya
 • Shinya Matsunami
 • Kouji Ogino
 • Masakazu Miura

Lead Field Artists

 • Kazuyuki Hoshino
 • Nobuhiko Honda
 • Hideaki Moriya
 • Michikazu Tamamura
 • Masamichi Harada
 • Satoshi Sakai
 • Hiroshi Nishiyama

Field Artists

 • Makiko Banju
 • Akira Mikame
 • Satoshi Okano
 • Kensuke Kita
 • Yoshinari Amaike
 • Ai Ikeda
 • Kosei Kitamura
 • Takayuki Hatamura
 • Yoshitaka Miura
 • Kazuko Ito
 • Yuki Takahashi
 • Takanori Fukazawa
 • Yasuhisa Nakagawa

Visual Effects Designer

Field Program Support

 • Hideto Fujishita
 • Yuhki Hatakeyama

Field Art Supports

 • Misaqa Kitamura
 • Yoshihito Takahashi
 • Miho Takayanagi
 • Nanako Yarimizu
 • Katsumi Yokota
 • Wataru Watanabe
 • Chisai Abe
 • Maki Kaneko

Visual Effects Support

 • Naoko Hamada

"CHAOS" Game Designers

 • Takashi Iizuka
 • Norihito Kato

"CHAOS" Programmer

 • Kouichi Toya

"CHAOS" Character Designer

 • Yuji Uekawa

Enemy Game Designers

Enemy Programmer

Enemy Character Designers

 • Kazuyuki Hoshino
 • Tohru Watanuki
 • Satoshi Sakai

Enemy Program Support

 • Mitsuteru Iwaki
 • Tohru Mita
 • Mitsuru Takahashi

Enemy Art Supports

 • Satoshi Yokokawa
 • Masami Hayashi
 • Satoshi Arai
 • Takehiko Akabane
 • Haruo Nakano
 • Yuichi Ide

A-LIFE System Designers

 • Shiro Maekawa
 • Daisuke Mori

A-LIFE System Programmer

 • Yoshihisa Hashimoto

Program Advisor

 • Yasuhiro Takahashi

Lead A-LIFE Artist

 • Tohru Watanuki

Artists

 • Sachiko Kawamura
 • Hiroyuki Watanabe

Modeling Art Support

 • Chika Kohjitani
 • Yuichi Higuchi

Visual Memory Game Designer

 • Shiro Maekawa

Visual Memory Programmer

 • Jun Fukushima

Story Event Director

Story Event Coordinator

 • Naoto Ohshima

Scenario Writer

 • Akinori Nishiyama

Event Scene Editors

 • Shintaro Hata
 • Kenichi Fujiwara
 • Eitaro Toyoda

Story Sequence Programmer

 • Yoshitaka Kawabata

Story Event Programmers

 • Takaaki Saito
 • Masato Nakazawa

Event Motion Designers

 • Naoto Ohshima
 • Tomonori Dobashi

Event Scene Edit Support

 • Hiroyuki Abe

Event Program Support

 • Koh Midoro
 • Kunihiko Mori

Modeling Art Support

 • Toshiyuki Mukaiyama
 • Shinichi Higashi
 • Kazuo Komuro
 • Toshihiro Ito
 • Toshiyuki Takamatsu
 • Satsuki Nagano

CG Movie Producer

CG Movie Director

 • Manabu Kusunoki

Lead CG Movie Artist

 • Norihiro Nishiyama

CG Movie Artists

 • Masahiro Kumono
 • Motomu Hayashi
 • Tsuyoshi Morimoto
 • Tamotsu Kushibe
 • Kouji Kubo
 • Emiko Hirose
 • Naomi Honda
 • Masashi Yamaguchi
 • Isamu Yamasaki

Opening Movie Editor

 • Naoto Ohshima

MA Studio

 • Maruni Studio, Tokyo, Japan

MA Engineer

 • Koji Ito (Maruni Studio)

Program Coordinator

Camera System Programmer

 • Takeshi Sakakibara

Technical Supervisor

 • Takuya Matsumoto

Technical Staff Coordinators

 • Masanobu Yamamoto
 • Osamu Hori
 • Kazuyuki Mukaida

Art Staff Coordinators

 • Minoru Matsuura
 • Atsushi Seimiya
 • Chie Yoshida

Executive Sound Coordinator

 • Yukifumi Makino

Lead Music Composer

 • Jun Senoue

Music Composers

 • Kenichi Tokoi
 • Fumie Kumatani

Sound Effects

Music Producers

 • Jun Senoue
 • Atsushi "SUSHI" Kosugi (Beat On Beat,Inc.)

Recording Studios

 • A&M Studio
 • Hollywood, CA.
 • Cam-Am Recorders, Tarzana, CA.
 • Avatar Studio, N.Y., NY.
 • Beat On Beat Studio, N.Y., NY.
 • Sound On Sound Studio, N.Y., NY.
 • MIT Studio, Tokyo
 • MAGNET Studio, Tokyo
 • SEGA DIGITAL STUDIO

Recording Engineers

 • Stan Katayama
 • Roy Hendrickson
 • Justin Luchter
 • Masahiro Fukuhara (MIT Studio)
 • Hirokazu Akashi (SEGA DIGITAL STUDIO)
 • Yoshitada Miya (SEGA DIGITAL STUDIO)

Recording Coordination

 • Atsushi "SUSHI" Kosugi (Beat On Beat,Inc.)
 • Emi Akimoto (Global Productions)
 • Makoto Suzuki (Compozila)

Mastering Studio

 • Master Disk Studio, N.Y., NY.
 • WARNER MUSIC JAPAN, Tokyo

Mastering Engineers

 • Scott Hull (Master Disk Studio)
 • Isao Kikuchi (WARNER MUSIC JAPAN, Tokyo)

Vocals

Guitars

Bass

 • Naoto Shibata
 • Will Lee
 • Takeshi Taneda
 • Zev Katz
 • Jun Senoue
 • Kenichi Tokoi

Drums

 • Hiro Honma
 • Ricky Wellman

Keyboards

 • Philippe Saisse
 • Yutaka Minobe
 • Jun Senoue

Percussion

 • Bashiri Johnson

Horn Section

 • East 4th Horns (John Wheeler, Tony Kadleck, Craig Johnson, John Scarpulla)

Voice File Operation

 • Hideki Abe

Sound Technical Adviser

 • Tadashi Jyokagi

Lyrics Translation

 • Takahiro Fukada

Japanese Character Voices

Postrecording Director

 • Eriko Kimura (TOHOKUSHINSHA)

Postrecording Producer

 • Hiroyuki Inage (TOHOKUSHINSHA)

Recording

 • OMNIBUS JAPAN

English Character Voices

Postrecording Director

Recording Studios

 • Lightspan
 • San Diego, CA.
 • Audio Banks
 • Santa Monica, CA.

Localization Staff

 • Keith Palmer (SOA)
 • Osamu Shibamiya (SOA)
 • Shinobu Shindo (SOJ)
 • Monika Hudgins (SOJ)
 • Nulty Dave (SOE)
 • Kats Sato (SOE)

Executive Management

 • Sadahiko Hirose
 • Hidekazu Yukawa
 • Hideki Sato
 • Hideki Okamura
 • Okitane Usui
 • Toshiro Kezuka
 • Bernard Stolar
 • Makoto Kaneshiro

Executive Coordination

 • Shinobu Toyoda
 • Toshinori Asai
 • Noriyoshi Ohba
 • Jin Shimazaki
 • Makoto Oshitani
 • Masanao Maeda

Marketing Producer

 • Tomaki Ogawa

Promotion Management

 • Kunihisa Ueno
 • Kenichi Sato
 • Seijiro Sannabe
 • Hirokazu Kanno
 • Masatoshi Kawaguchi
 • Mitsuru Takahashi
 • Kenji Kato
 • Hiroto Kikuchi

Public Relations

 • Tadashi Takezaki
 • Junji Yamazaki
 • Masanori Hirano

Software Support

 • Masaharu Yoshii
 • Takashi Ando
 • Tomoaki Saito
 • Kazuhiro Takase
 • Takashi Shoji
 • Hiroaki Sano
 • Hakuro Matsuda
 • Kenei Unoki
 • Akira Ohe
 • and... Dreamcast LIBRARY STAFF
 • Masao Oshimi (CRI)
 • Tomonori Saguchi (CRI)
 • Yutaka Sugano

Hardware Support

 • Nobuhisa Yamda
 • Osamu Kaji
 • Shiro Hagiwara
 • Taku Matsubara
 • Shoji Nishikawa
 • Takashi Sekimoto
 • Shuji Hori
 • Osamu Hosokawa
 • Hirokazu Hama
 • Kenji Tosaki
 • Atsunori Himoto
 • and... Dreamcast HARDWARE STAFF

Visual Material Editors

 • Yuji Sawairi
 • Ikuo Ishizaka
 • Takayuki Ohta

Manual Production

 • Kaoru Ichigozaki
 • Youichi Takahashi
 • Chieko Nakamura
 • Makoto Nishino
 • Monika Hudgins

Browser Production

 • Tetsuya Kaku
 • Paul Stathacopoulos
 • Hiroaki Ito
 • Takeshi Ito
 • ACCESS CO.,LTD.
 • Plantweb,Inc

Internet Support

 • Keitaro Shigemasa (SNI)
 • Tomoaki Yoshioka
 • Mutsuhiro Fujii
 • Masaya Miyauchi
 • Takamitsu Shoji
 • A.J. Brones
 • Alexander Villagran
 • Masamitsu Uchiyama

Special Thanks

Executive Supervisor

 • Isao Okawa

Cooperation With

 • MPEG Sofdec
 • ADX
 • SEGA DIGITAL STUDIO

SONIC TEAM presents Presented by

SEGA ENTERPRISES,LTD.


Main article | Scripts (Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Big, Gamma, Super Sonic) | Staff | Glitches | Beta elements | Gallery | Re-releases (DX | 2010)
Video game staff