FANDOM


(Adding categories)
 
(45 intermediate revisions by 16 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Archie|character}}[[File:Modern_Mecha_Sonic.png|thumb|Mecha Sonic]]
+
{{Archie|transformation|Pre-Super Genesis Wave|categorise = no}}
  +
{{Infobox transformation
  +
|title = Mecha Sonic
  +
|image = Mecha_Sonic_profile.jpg
  +
|caption = Mecha Sonic, from [[Archie Sonic the Hedgehog Issue 251|''Sonic the Hedgehog'' #251]].
  +
|first = [[Archie Sonic the Hedgehog Issue 39|''Sonic the Hedgehog'' #39]]
  +
|original = [[Sonic the Hedgehog (Pre-Super Genesis Wave)|Sonic the Hedgehog]]
  +
|cause = [[Roboticization (Pre-Super Genesis Wave)|Roboticization]]
  +
|color scheme =
  +
*Blue, red, white, peach
  +
*Blue, red, yellow, white, grey
  +
|eye color = Red with black sclera
  +
|skills =
  +
*Flight
  +
*Super strength
  +
*Super speed
  +
*Enhanced durability
  +
*Energy beam emission
  +
*Heat-seeking vision
  +
}}
  +
'''Mecha Sonic''' is a transformation that appears in the ''[[Sonic the Hedgehog (Archie comic series)|Sonic the Hedgehog]]'' comic series and its spin-offs published by [[Archie Comics]]. It was the [[Roboticization (Pre-Super Genesis Wave)|roboticized]] version of [[Sonic the Hedgehog (Pre-Super Genesis Wave)|Sonic the Hedgehog]]. Sonic assumed this guise two times; once after being captured by [[Doctor Ivo Robotnik (Pre-Super Genesis Wave)|Dr. Ivo Robotnik]], and the second time in a battle against [[Doctor Eggman (Pre-Super Genesis Wave)|Dr. Eggman]] engineered by the [[Bem]].
   
'''Mecha Sonic''' er [[Sonic the Hedgehog (Archie)|Sonic the Hedgehog]] etter under [[Roboticization]] . Sonic antok dette forkledning to ganger: en gang etter å ha blitt tatt til fange av [[Doctor Ivo Robotnik (Archie)|Dr. Ivo Robotnik]] , og igjen i en kamp mot [[Doctor Eggman (Archie)|Dr. Eggman]] konstruert av [[Bem]] .
+
==History==
 
==Historie==
 
 
===Mecha Madness===
 
===Mecha Madness===
[[File:Mecha_Sonic_Archie.jpg|thumb|200px|Mecha Sonic in the Archie Comics]]Mecha Sonic dukket først opp etter at Sonic ikke klarte å overbevise de andre [[Knothole Freedom Fighters]] å tillate ham å bli roboticized med en [[Neuro-Overrider]] enhet, slik som å øke sin evne til å bekjempe Dr. Robotnik og dermed sikre sin fiende nederlag. Frustrert, forlot Sonic gruppen og ledet for [[Knothole Village|Knothole]] gym, bare for å bli overfalt og slått bevisstløs av sin gamle fiende [[Nack the Weasel (Archie)|Nack den Weasel]] , som leverte ham til Robotnik som hevn for Sonic rolle i hans tidligere fange. Klarte å rømme, ble Sonic deretter plassert i en [[Roboticizer]] og forvandlet til Robotnik er lydig, super-drevet slave med ordre om å ødelegge Knothole og Freedom Fighters.
+
[[File:Archie Mechs.jpg|thumb|left|200px|Mecha Sonic being attacked by Mecha Knuckles, from ''[[Archie Sonic & Knuckles: Mecha Madness Special|Sonic & Knuckles: Mecha Madness Special]]''.]]
  +
Mecha Sonic first appeared in 3235 after [[Sonic the Hedgehog (Pre-Super Genesis Wave)|Sonic]] failed to convince the other [[Knothole Freedom Fighters]] to allow him to be roboticized with a [[Neuro-Overrider]] device so as to increase his ability to fight Dr. Robotnik and thus ensure his enemy's defeat. Frustrated, Sonic left the group and headed for the [[Knothole Village (Pre-Super Genesis Wave)|Knothole]] gym, only to be ambushed and knocked unconscious by his old enemy [[Nack the Weasel (Pre-Super Genesis Wave)|Nack the Weasel]], who delivered him to Robotnik in revenge for Sonic's role in his previous capture. Unable to escape, Sonic was then placed in a [[Roboticizer (Pre-Super Genesis Wave)|Roboticizer]] and transformed into Robotnik's obedient, super-powered slave with orders to destroy Knothole and the Freedom Fighters. After handily destroying a giant [[Crabmeat (Pre-Super Genesis Wave)|Crabmeat]], one of Robotnik's earlier creations, Mecha Sonic flew to the [[Great Forest]] and engaged the Freedom Fighters in battle. Despite his old friends' clever countermeasures, Mecha Sonic proved a virtually unstoppable opponent; even [[Bunnie D'Coolette (Pre-Super Genesis Wave)|Bunnie]] and [[Knuckles the Echidna (Pre-Super Genesis Wave)|Knuckles the Echidna]] failed to stop him.<ref name="StH39">[[Archie Sonic the Hedgehog Issue 39|''Sonic the Hedgehog'' #39]], "Race Against the Machine"</ref>
   
Etter handily ødelegge en gigantisk [[Crabmeat|Krabbekjøtt]] , en av Robotnik sin tidligere kreasjoner, Mecha Sonic fløy til [[Great Forest|Storskogen]] og engasjert Freedom Fighters i kampen. Til tross for hans gamle venners smarte mottiltak, Mecha Sonic viste en nesten ustoppelig motstander; selv [[Bunnie Rabbot-D'Coolette|Bunnie Rabbot]] og [[Knuckles the Echidna (Archie)|Knuckles Maurpinnsvin]] ikke klarte å stoppe ham. ( [[Sonic the Hedgehog (comic series)|STH]] : [[Archie Sonic the Hedgehog Issue 39|# 39]] )
+
It was only after Knuckles himself submitted to roboticization with a Neuro-Overrider in place to maintain his free will that a foe emerged who could challenge Mecha Sonic: [[Mecha Knuckles (Archie)|Mecha Knuckles]]. The two engaged in an explosive battle in which much of Knothole and then [[Robotropolis (Archie)|Robotropolis]] was leveled, the latter when they crashed into a stockpile of nuclear warheads. Mecha Sonic was left damaged and near death by the blast, and his Mobian personality, which had broken through somewhat before when he had been ordered to destroy Knothole, reasserted itself. Due to the energies of the [[One Billionth Power Ring]] Sonic had collected, his personality remained intact despite the roboticization, and out of guilt for his actions he asked his friends to let him die. Unwilling to do so, [[Sally Acorn (Pre-Super Genesis Wave)|Sally Acorn]] and her computer [[Nicole (Pre-Super Genesis Wave)|Nicole]] initiated a process that restored Sonic to his healed [[Mobian]] form.<ref name="SMM">''[[Archie Sonic & Knuckles: Mecha Madness Special|Sonic & Knuckles: Mecha Madness Special]]'', "Mecha Madness"</ref>
Det var først etter Knuckles seg fram for Roboticization med en Neuro-Overrider på plass for å opprettholde sin frie vilje som en fiende dukket opp som kunne utfordre Mecha Sonic: [[Mecha Knuckles]] . De to engasjert i en eksplosiv kamp der mye av Knothole og deretter [[Eggman Empire|Robotropolis]] ble jevnet, sistnevnte da de krasjet inn i et lager av kjernefysiske stridshoder. Mecha Sonic var igjen skadet og nær døden etter eksplosjonen, og hans Mobian personlighet &mdash; som hadde brutt gjennom noe før da han hadde fått ordre om å ødelegge Knothole &mdash; igjen hevdet seg. På grunn av energiene til [[Power Ring#Use by Mobians|en milliard Ring]] Sonic hadde samlet, forble hans personlighet intakt til tross for Roboticization, og ut av skyldfølelse for sine handlinger han ba sine venner til å la ham dø. Uvillig til å gjøre det, [[Sally Acorn]] og hennes datamaskin [[NICOLE]] initiert en prosess som gjen Sonic til hans helbredet [[Mobians|Mobian]] skjema. ( [[Archie Sonic & Knuckles: Mecha Madness Special|SMM]] )
 
   
[[File:Mecha_Sonic_sent_to_destroy_the_FFs.jpg|thumb|Mecha Sonic]]Etter disse hendelsene, ble Sonic prøvd for forræderi, som Freedom Fighters mente at han hadde adlød ordre og gått gjennom med planen uansett. Men etter en tur til [[Robo Hobo Jungle]] og finne ut hvor Nack den Weasel gjemte seg fra en gruppe [[Eggman's Robots|Badniks]] klarte Sonic å pågripe Nack og anklagene mot ham ble droppet. ( [[Sonic the Hedgehog (comic series)|STH]] : [[Archie Sonic the Hedgehog Issue 40|# 40]] )
+
Following these events, Sonic was tried for treason, as the Freedom Fighters believed that he had disobeyed orders and gone through with the plan anyway. However, after a trip to the [[Robo Hobo Jungle]] and finding out where Nack the Weasel was hiding from a group of [[Badnik Horde (Pre-Super Genesis Wave)|Badniks]], Sonic managed to apprehend Nack and the charges against him were dropped.<ref name="StH40">[[Archie Sonic the Hedgehog Issue 40|''Sonic the Hedgehog'' #40]], "Court-martial"</ref> Subsequently, Robotnik would use Mecha Sonic's design specs as the basis for one of his robots: the original [[Silver Sonic v1.0|Silver Sonic]].<ref name="SQ3">[[Archie Sonic Quest Issue 3|''Sonic Quest'' #3]], "Sonicquest: The Death Egg Saga Book Three - Over Easy"</ref>
   
===Bem Experiment===
+
===Bem experiment===
Senere, Sonic og [[Miles "Tails" Prower (Archie)|Tails]] ble bortført av [[Bem]] sammen med [[Doctor Eggman (Archie)|Dr. Eggman]] og [[Snively Robotnik]] , det tidligere paret gjennomgår en Roboticization som tillot dem å beholde sine personligheter, mens de to sistnevnte ble gjenopprettet til biologiske former. De nye Mecha Sonic og [[Mecha Tails]] ble deretter satt opp mot sine fiender for å avgjøre hvem av dem som var overlegen, innsatsen blir restaurering til sine tidligere former eller blir fanget i sine nye former for alltid. Ikke overraskende, de Mecha Freedom Fighters vant sine motstandere, og dermed ble tilbakeført til sine normale tilstander. ( [[Sonic the Hedgehog (comic series)|STH]] : [[Archie Sonic the Hedgehog Issue 118|# 118]] )
+
[[File:Eggyhides118.jpg|thumb|150px|Bem-created Mecha Sonic looks for Eggman, from [[Archie Sonic the Hedgehog Issue 118|''Sonic the Hedgehog'' #118]].]]
  +
Later, Sonic and [[Miles "Tails" Prower (Pre-Super Genesis Wave)|Tails]] were abducted by the [[Bem]] along with [[Doctor Eggman (Pre-Super Genesis Wave)|Dr. Eggman]] and [[Snively Robotnik]], the former pair undergoing a roboticization that allowed them to retain their personalities while the latter two were restored to biological forms. The new Mecha Sonic and [[Mecha Tails]] were then pitted against their enemies to determine which of them was superior, the stakes being restoration to their previous forms or being trapped in their new forms forever. Unsurprisingly, the Mecha Freedom Fighters overcame their opponents, and thus were restored to their normal states.<ref name="StH118">[[Archie Sonic the Hedgehog Issue 118|''Sonic the Hedgehog'' #118]], "Robotnik's Return"</ref>
   
Senere lærte Sonic at dette ble brukt som bevis i en rettssak mot en Bem kjent som [[Ceneca-9009|Ceneca-9000]] , som prøvde å bevise at organiske statene var bedre enn roboticised stater etter illiegally de-roboticising hele Planet Mobius. Sonic sint brast ut mens du ser rettssaken at dette var urettferdig, siden han kunne slått Eggman som sin søte og kosete selv også, og hun var enig i at det var rådets idé for rollen reversering.
+
===Worlds Collide===
+
In the altered reality created by his and [[Doctor Albert W. Wily|Dr. Wily]]'s use of the [[Genesis Wave (Pre-Super Genesis Wave)|Genesis Wave]], Dr. Eggman envisioned a version of Mecha Sonic who would serve him alongside [[Mecha Sally]] once the Super Genesis Wave rewrote all of reality.<ref name="StH251">[[Archie Sonic the Hedgehog Issue 251|''Sonic the Hedgehog'' #251]], "When Worlds Collide Finale: Best of the Best"</ref>
==Evner==
 
Mecha Sonic befalt Sonics fart og styrke forbedret til utrolige nivåer, så vel som å gi ham et lite arsenal av våpen. Både Mecha Sonics kunne også fly og produsere laserstråler fra øynene deres, mens den opprinnelige kunne elektrosjokk motstandere. Den opprinnelige Mecha Sonic hadde kraftige lasere bygd inn i armene hans, mens den andre kunne lansere raketter eller nett. Som roboter, Mecha Sonic også bød optiske sensorer som er utstyrt med varme-søkende og andre funksjoner, slik at de kan låse inn fiender mye mer effektivt enn Sonics biologiske øyne.
 
   
 
==Personality==
 
==Personality==
Selv om den andre versjonen av Mecha Sonic hadde samme personlighet som vanlig Sonic, den første Mecha Sonic hadde en annen personlighet som ble forsterket av Robotnik Brain-Burn-Thru programvare som undertrykkes hans normal en for det meste. Dette personlighet var usvikelig lojale til Robotnik, og besatt en heftig hat for Freedom Fighters.
+
[[File:Mecha_Sonic_Robian.png|thumb|150px|left|Mecha Sonic]]
  +
Though the second version of Mecha Sonic had the same personality as the normal Sonic, the first Mecha Sonic had a second personality that was altered by Robotnik's Brain-Burn-Thru software which suppressed his normal one for the most part. This personality was unfailingly loyal to Robotnik, and possessed a vehement hatred for the Freedom Fighters. Mecha Sonic also seemed to possess some of Sonic's traits grossly distorted, with his overly healthy ego becoming ruthless arrogance. However, Sonic's true personality resisted the programmed one, which eventually led to his restoration.
  +
  +
==Powers and abilities==
  +
[[File:Mecha Sonic Archie.jpg|200px|thumb|Mecha Sonic firing his laser cannons.]]
  +
Mecha Sonic commanded Sonic's speed and strength enhanced to incredible levels, as well as granting him a small arsenal of weapons. Both Mecha Sonics could also fly and produce laser beams from their eyes, while the original could electrocute opponents. The original Mecha Sonic had powerful lasers built into his arms, while the second could launch rockets or nets. As robots, Mecha Sonic also commanded optic sensors equipped with heat-seeking and other features, allowing them to lock onto enemies much more effectively than Sonic's biological eyes.
   
 
==Trivia==
 
==Trivia==
*Det er verdt å merke seg at Mecha Sonic design kan være en referanse til [[Mecha Sonic (Sky Sanctuary Zone)|Mecha Sonic]] i ''[[Sonic & Knuckles]]'' , som begge deler likheter i hvordan de ser ut.
+
*It is worth noting that Mecha Sonic's design could be a reference to the [[Mecha Sonic (Sky Sanctuary Zone)|Mecha Sonic]] in ''[[Sonic & Knuckles]]'', as both share similarities in how they look.
*Hvis Sonic ble gjen roboticized, ville han ikke være en av Eggmans inforcers.
+
*One of Sonic's counterparts from an alternate dimension, [[Cyborg Sonic]], is a partially roboticized version of Sonic and thus could be considered part Mecha Sonic.
[[Category:Heroes]]
+
*Mecha Sonic's appearance during the Bem's experiment differs slightly from the original design featured in Mecha Madness. Aside from being colored completely silver as opposed his original blue and yellow colors, the torso lacks the original belt and chest plates, as well as a redesigned head made to represent his Sonic Adventure-style design with longer spines.
  +
*According to promotional artwork made by [[Patrick Spaziante]] in [[Archie Sonic the Hedgehog Issue 86|''Sonic the Hedgehog'' #86]], Mecha Sonic had a more powerful form called "Hyper Metal Sonic". [[Hyper Metal Sonic]] was also the name for [[Metal Sonic]] in ''[[Sonic the Hedgehog: The Movie]]''.
  +
  +
==See also==
  +
*[[Mecha Sonic]]
  +
  +
==References==
  +
{{Reflist|2}}
  +
  +
==External links==
  +
*{{ME link|Mecha Sonic (Robian)}}
  +
{{Transformations}}
  +
[[Category:Transformations]]
 
[[Category:Metal Sonic Series]]
 
[[Category:Metal Sonic Series]]
  +
[[Category:Robians]]

Latest revision as of 23:32, November 8, 2018

Archie Comics Logo
This transformation exists primarily or exclusively within the Pre-Super Genesis Wave continuity.
Information in this article may not be canonical to the storyline of the games or any other Sonic continuity.


Mecha Sonic is a transformation that appears in the Sonic the Hedgehog comic series and its spin-offs published by Archie Comics. It was the roboticized version of Sonic the Hedgehog. Sonic assumed this guise two times; once after being captured by Dr. Ivo Robotnik, and the second time in a battle against Dr. Eggman engineered by the Bem.

HistoryEdit

Mecha MadnessEdit

Archie Mechs

Mecha Sonic being attacked by Mecha Knuckles, from Sonic & Knuckles: Mecha Madness Special.

Mecha Sonic first appeared in 3235 after Sonic failed to convince the other Knothole Freedom Fighters to allow him to be roboticized with a Neuro-Overrider device so as to increase his ability to fight Dr. Robotnik and thus ensure his enemy's defeat. Frustrated, Sonic left the group and headed for the Knothole gym, only to be ambushed and knocked unconscious by his old enemy Nack the Weasel, who delivered him to Robotnik in revenge for Sonic's role in his previous capture. Unable to escape, Sonic was then placed in a Roboticizer and transformed into Robotnik's obedient, super-powered slave with orders to destroy Knothole and the Freedom Fighters. After handily destroying a giant Crabmeat, one of Robotnik's earlier creations, Mecha Sonic flew to the Great Forest and engaged the Freedom Fighters in battle. Despite his old friends' clever countermeasures, Mecha Sonic proved a virtually unstoppable opponent; even Bunnie and Knuckles the Echidna failed to stop him.[1]

It was only after Knuckles himself submitted to roboticization with a Neuro-Overrider in place to maintain his free will that a foe emerged who could challenge Mecha Sonic: Mecha Knuckles. The two engaged in an explosive battle in which much of Knothole and then Robotropolis was leveled, the latter when they crashed into a stockpile of nuclear warheads. Mecha Sonic was left damaged and near death by the blast, and his Mobian personality, which had broken through somewhat before when he had been ordered to destroy Knothole, reasserted itself. Due to the energies of the One Billionth Power Ring Sonic had collected, his personality remained intact despite the roboticization, and out of guilt for his actions he asked his friends to let him die. Unwilling to do so, Sally Acorn and her computer Nicole initiated a process that restored Sonic to his healed Mobian form.[2]

Following these events, Sonic was tried for treason, as the Freedom Fighters believed that he had disobeyed orders and gone through with the plan anyway. However, after a trip to the Robo Hobo Jungle and finding out where Nack the Weasel was hiding from a group of Badniks, Sonic managed to apprehend Nack and the charges against him were dropped.[3] Subsequently, Robotnik would use Mecha Sonic's design specs as the basis for one of his robots: the original Silver Sonic.[4]

Bem experimentEdit

Eggyhides118

Bem-created Mecha Sonic looks for Eggman, from Sonic the Hedgehog #118.

Later, Sonic and Tails were abducted by the Bem along with Dr. Eggman and Snively Robotnik, the former pair undergoing a roboticization that allowed them to retain their personalities while the latter two were restored to biological forms. The new Mecha Sonic and Mecha Tails were then pitted against their enemies to determine which of them was superior, the stakes being restoration to their previous forms or being trapped in their new forms forever. Unsurprisingly, the Mecha Freedom Fighters overcame their opponents, and thus were restored to their normal states.[5]

Worlds CollideEdit

In the altered reality created by his and Dr. Wily's use of the Genesis Wave, Dr. Eggman envisioned a version of Mecha Sonic who would serve him alongside Mecha Sally once the Super Genesis Wave rewrote all of reality.[6]

PersonalityEdit

Mecha Sonic Robian

Mecha Sonic

Though the second version of Mecha Sonic had the same personality as the normal Sonic, the first Mecha Sonic had a second personality that was altered by Robotnik's Brain-Burn-Thru software which suppressed his normal one for the most part. This personality was unfailingly loyal to Robotnik, and possessed a vehement hatred for the Freedom Fighters. Mecha Sonic also seemed to possess some of Sonic's traits grossly distorted, with his overly healthy ego becoming ruthless arrogance. However, Sonic's true personality resisted the programmed one, which eventually led to his restoration.

Powers and abilitiesEdit

Mecha Sonic Archie

Mecha Sonic firing his laser cannons.

Mecha Sonic commanded Sonic's speed and strength enhanced to incredible levels, as well as granting him a small arsenal of weapons. Both Mecha Sonics could also fly and produce laser beams from their eyes, while the original could electrocute opponents. The original Mecha Sonic had powerful lasers built into his arms, while the second could launch rockets or nets. As robots, Mecha Sonic also commanded optic sensors equipped with heat-seeking and other features, allowing them to lock onto enemies much more effectively than Sonic's biological eyes.

TriviaEdit

  • It is worth noting that Mecha Sonic's design could be a reference to the Mecha Sonic in Sonic & Knuckles, as both share similarities in how they look.
  • One of Sonic's counterparts from an alternate dimension, Cyborg Sonic, is a partially roboticized version of Sonic and thus could be considered part Mecha Sonic.
  • Mecha Sonic's appearance during the Bem's experiment differs slightly from the original design featured in Mecha Madness. Aside from being colored completely silver as opposed his original blue and yellow colors, the torso lacks the original belt and chest plates, as well as a redesigned head made to represent his Sonic Adventure-style design with longer spines.
  • According to promotional artwork made by Patrick Spaziante in Sonic the Hedgehog #86, Mecha Sonic had a more powerful form called "Hyper Metal Sonic". Hyper Metal Sonic was also the name for Metal Sonic in Sonic the Hedgehog: The Movie.

See alsoEdit

ReferencesEdit

  1. Sonic the Hedgehog #39, "Race Against the Machine"
  2. Sonic & Knuckles: Mecha Madness Special, "Mecha Madness"
  3. Sonic the Hedgehog #40, "Court-martial"
  4. Sonic Quest #3, "Sonicquest: The Death Egg Saga Book Three - Over Easy"
  5. Sonic the Hedgehog #118, "Robotnik's Return"
  6. Sonic the Hedgehog #251, "When Worlds Collide Finale: Best of the Best"

External linksEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.