FANDOM


(Undo revision 1207389 by Lea95 (talk))
Line 1: Line 1:
 
{{Archie|character}}[[File:Modern_Mecha_Sonic.png|thumb|Mecha Sonic]]
 
{{Archie|character}}[[File:Modern_Mecha_Sonic.png|thumb|Mecha Sonic]]
   
'''Mecha Sonic''' er [[Sonic the Hedgehog (Archie)|Sonic the Hedgehog]] etter under [[Roboticization]] . Sonic antok dette forkledning to ganger: en gang etter å ha blitt tatt til fange av [[Doctor Ivo Robotnik (Archie)|Dr. Ivo Robotnik]] , og igjen i en kamp mot [[Doctor Eggman (Archie)|Dr. Eggman]] konstruert av [[Bem]] .
+
'''Mecha Sonic''' is [[Sonic the Hedgehog (Archie)|Sonic the Hedgehog]] after undergoing [[Roboticization]]. Sonic assumed this guise two times: once after being captured by [[Doctor Ivo Robotnik (Archie)|Dr. Ivo Robotnik]], and again in a battle against [[Doctor Eggman (Archie)|Dr. Eggman]] engineered by the [[Bem]].
   
==Historie==
+
==History==
 
===Mecha Madness===
 
===Mecha Madness===
[[File:Mecha_Sonic_Archie.jpg|thumb|200px|Mecha Sonic in the Archie Comics]]Mecha Sonic dukket først opp etter at Sonic ikke klarte å overbevise de andre [[Knothole Freedom Fighters]] å tillate ham å bli roboticized med en [[Neuro-Overrider]] enhet, slik som å øke sin evne til å bekjempe Dr. Robotnik og dermed sikre sin fiende nederlag. Frustrert, forlot Sonic gruppen og ledet for [[Knothole Village|Knothole]] gym, bare for å bli overfalt og slått bevisstløs av sin gamle fiende [[Nack the Weasel (Archie)|Nack den Weasel]] , som leverte ham til Robotnik som hevn for Sonic rolle i hans tidligere fange. Klarte å rømme, ble Sonic deretter plassert i en [[Roboticizer]] og forvandlet til Robotnik er lydig, super-drevet slave med ordre om å ødelegge Knothole og Freedom Fighters.
+
[[File:Mecha_Sonic_Archie.jpg|thumb|200px|Mecha Sonic in the Archie Comics]]Mecha Sonic first appeared after Sonic failed to convince the other [[Knothole Freedom Fighters]] to allow him to be Roboticized with a [[Neuro-Overrider]] device so as to increase his ability to fight Dr. Robotnik and thus ensure his enemy's defeat. Frustrated, Sonic left the group and headed for the [[Knothole Village|Knothole]] gym, only to be ambushed and knocked unconscious by his old enemy [[Nack the Weasel (Archie)|Nack the Weasel]], who delivered him to Robotnik in revenge for Sonic's role in his previous capture. Unable to escape, Sonic was then placed in a [[Roboticizer]] and transformed into Robotnik's obedient, super-powered slave with orders to destroy Knothole and the Freedom Fighters.
   
Etter handily ødelegge en gigantisk [[Crabmeat|Krabbekjøtt]] , en av Robotnik sin tidligere kreasjoner, Mecha Sonic fløy til [[Great Forest|Storskogen]] og engasjert Freedom Fighters i kampen. Til tross for hans gamle venners smarte mottiltak, Mecha Sonic viste en nesten ustoppelig motstander; selv [[Bunnie Rabbot-D'Coolette|Bunnie Rabbot]] og [[Knuckles the Echidna (Archie)|Knuckles Maurpinnsvin]] ikke klarte å stoppe ham. ( [[Sonic the Hedgehog (comic series)|STH]] : [[Archie Sonic the Hedgehog Issue 39|# 39]] )
+
After handily destroying a giant [[Crabmeat]], one of Robotnik's earlier creations, Mecha Sonic flew to the [[Great Forest]] and engaged the Freedom Fighters in battle. Despite his old friends' clever countermeasures, Mecha Sonic proved a virtually unstoppable opponent; even [[Bunnie Rabbot-D'Coolette|Bunnie Rabbot]] and [[Knuckles the Echidna (Archie)|Knuckles the Echidna]] failed to stop him. ([[Sonic the Hedgehog (comic series)|StH]]: [[Archie Sonic the Hedgehog Issue 39|#39]])
Det var først etter Knuckles seg fram for Roboticization med en Neuro-Overrider plass for å opprettholde sin frie vilje som en fiende dukket opp som kunne utfordre Mecha Sonic: [[Mecha Knuckles]] . De to engasjert i en eksplosiv kamp der mye av Knothole og deretter [[Eggman Empire|Robotropolis]] ble jevnet, sistnevnte da de krasjet inn i et lager av kjernefysiske stridshoder. Mecha Sonic var igjen skadet og nær døden etter eksplosjonen, og hans Mobian personlighet — som hadde brutt gjennom noe før da han hadde fått ordre om å ødelegge Knothole — igjen hevdet seg. På grunn av energiene til [[Power Ring#Use by Mobians|en milliard Ring]] Sonic hadde samlet, forble hans personlighet intakt til tross for Roboticization, og ut av skyldfølelse for sine handlinger han ba sine venner til å la ham dø. Uvillig til å gjøre det, [[Sally Acorn]] og hennes datamaskin [[NICOLE]] initiert en prosess som gjen Sonic til hans helbredet [[Mobians|Mobian]] skjema. ( [[Archie Sonic & Knuckles: Mecha Madness Special|SMM]] )
+
It was only after Knuckles himself submitted to Roboticization with a Neuro-Overrider in place to maintain his free will that a foe emerged who could challenge Mecha Sonic: [[Mecha Knuckles]]. The two engaged in an explosive battle in which much of Knothole and then [[Eggman Empire|Robotropolis]] was leveled, the latter when they crashed into a stockpile of nuclear warheads. Mecha Sonic was left damaged and near death by the blast, and his Mobian personality—which had broken through somewhat before when he had been ordered to destroy Knothole—reasserted itself. Due to the energies of the [[Power Ring#Use by Mobians|One Billionth Ring]] Sonic had collected, his personality remained intact despite the Roboticization, and out of guilt for his actions he asked his friends to let him die. Unwilling to do so, [[Sally Acorn]] and her computer [[NICOLE]] initiated a process that restored Sonic to his healed [[Mobians|Mobian]] form. ([[Archie Sonic & Knuckles: Mecha Madness Special|SMM]])
   
[[File:Mecha_Sonic_sent_to_destroy_the_FFs.jpg|thumb|Mecha Sonic]]Etter disse hendelsene, ble Sonic prøvd for forræderi, som Freedom Fighters mente at han hadde adlød ordre og gått gjennom med planen uansett. Men etter en tur til [[Robo Hobo Jungle]] og finne ut hvor Nack den Weasel gjemte seg fra en gruppe [[Eggman's Robots|Badniks]] klarte Sonic å pågripe Nack og anklagene mot ham ble droppet. ( [[Sonic the Hedgehog (comic series)|STH]] : [[Archie Sonic the Hedgehog Issue 40|# 40]] )
+
[[File:Mecha_Sonic_sent_to_destroy_the_FFs.jpg|thumb|Mecha Sonic]]Following these events, Sonic was tried for treason, as the Freedom Fighters believed that he had disobeyed orders and gone through with the plan anyway. However, after a trip to the [[Robo Hobo Jungle]] and finding out where Nack the Weasel was hiding from a group of [[Eggman's Robots|Badniks]], Sonic managed to apprehend Nack and the charges against him were dropped. ([[Sonic the Hedgehog (comic series)|StH]]: [[Archie Sonic the Hedgehog Issue 40|#40]])
   
 
===Bem Experiment===
 
===Bem Experiment===
Senere, Sonic og [[Miles "Tails" Prower (Archie)|Tails]] ble bortført av [[Bem]] sammen med [[Doctor Eggman (Archie)|Dr. Eggman]] og [[Snively Robotnik]] , det tidligere paret gjennomgår en Roboticization som tillot dem å beholde sine personligheter, mens de to sistnevnte ble gjenopprettet til biologiske former. De nye Mecha Sonic og [[Mecha Tails]] ble deretter satt opp mot sine fiender for å avgjøre hvem av dem som var overlegen, innsatsen blir restaurering til sine tidligere former eller blir fanget i sine nye former for alltid. Ikke overraskende, de Mecha Freedom Fighters vant sine motstandere, og dermed ble tilbakeført til sine normale tilstander. ( [[Sonic the Hedgehog (comic series)|STH]] : [[Archie Sonic the Hedgehog Issue 118|# 118]] )
+
Later, Sonic and [[Miles "Tails" Prower (Archie)|Tails]] were abducted by the [[Bem]] along with [[Doctor Eggman (Archie)|Dr. Eggman]] and [[Snively Robotnik]], the former pair undergoing a Roboticization that allowed them to retain their personalities while the latter two were restored to biological forms. The new Mecha Sonic and [[Mecha Tails]] were then pitted against their enemies to determine which of them was superior, the stakes being restoration to their previous forms or being trapped in their new forms forever. Unsurprisingly, the Mecha Freedom Fighters overcame their opponents, and thus were restored to their normal states. ([[Sonic the Hedgehog (comic series)|StH]]: [[Archie Sonic the Hedgehog Issue 118|#118]])
   
Senere lærte Sonic at dette ble brukt som bevis i en rettssak mot en Bem kjent som [[Ceneca-9009|Ceneca-9000]] , som prøvde å bevise at organiske statene var bedre enn roboticised stater etter illiegally de-roboticising hele Planet Mobius. Sonic sint brast ut mens du ser rettssaken at dette var urettferdig, siden han kunne slått Eggman som sin søte og kosete selv også, og hun var enig i at det var rådets idé for rollen reversering.
+
Later, Sonic learned that this was being used as evidence in a trial against a Bem known as [[Ceneca-9009|Ceneca-9000]], who was trying to prove that organic states were better than roboticised states after illiegally de-roboticising the entire Planet Mobius. Sonic angrily burst out while viewing the trial that this was unfair, since he could have beaten Eggman as his cute and cuddly self too, and she agreed that it was the Council's idea for the role reversal.
   
==Evner==
+
==Abilities==
Mecha Sonic befalt Sonics fart og styrke forbedret til utrolige nivåer, vel som å gi ham et lite arsenal av våpen. Både Mecha Sonics kunne også fly og produsere laserstråler fra øynene deres, mens den opprinnelige kunne elektrosjokk motstandere. Den opprinnelige Mecha Sonic hadde kraftige lasere bygd inn i armene hans, mens den andre kunne lansere raketter eller nett. Som roboter, Mecha Sonic også bød optiske sensorer som er utstyrt med varme-søkende og andre funksjoner, slik at de kan låse inn fiender mye mer effektivt enn Sonics biologiske øyne.
+
Mecha Sonic commanded Sonic's speed and strength enhanced to incredible levels, as well as granting him a small arsenal of weapons. Both Mecha Sonics could also fly and produce laser beams from their eyes, while the original could electrocute opponents. The original Mecha Sonic had powerful lasers built into his arms, while the second could launch rockets or nets. As robots, Mecha Sonic also commanded optic sensors equipped with heat-seeking and other features, allowing them to lock onto enemies much more effectively than Sonic's biological eyes.
   
 
==Personality==
 
==Personality==
Selv om den andre versjonen av Mecha Sonic hadde samme personlighet som vanlig Sonic, den første Mecha Sonic hadde en annen personlighet som ble forsterket av Robotnik Brain-Burn-Thru programvare som undertrykkes hans normal en for det meste. Dette personlighet var usvikelig lojale til Robotnik, og besatt en heftig hat for Freedom Fighters.
+
Though the second version of Mecha Sonic had the same personality as the normal Sonic, the first Mecha Sonic had a second personality that was enhanced by Robotnik's Brain-Burn-Thru software which suppressed his normal one for the most part. This personality was unfailingly loyal to Robotnik, and possessed a vehement hatred for the Freedom Fighters.
   
 
==Trivia==
 
==Trivia==
*Det er verdt å merke seg at Mecha Sonic design kan være en referanse til [[Mecha Sonic (Sky Sanctuary Zone)|Mecha Sonic]] i ''[[Sonic & Knuckles]]'' , som begge deler likheter i hvordan de ser ut.
+
*It is worth noting that Mecha Sonic's design could be a reference to the [[Mecha Sonic (Sky Sanctuary Zone)|Mecha Sonic]] in ''[[Sonic & Knuckles]]'', as both share similarities in how they look.
*Hvis Sonic ble gjen roboticized, ville han ikke være en av Eggmans inforcers.
+
*If Sonic was re-roboticized, he would not be one of Eggman's inforcers.
 
[[Category:Heroes]]
 
[[Category:Heroes]]
 
[[Category:Metal Sonic Series]]
 
[[Category:Metal Sonic Series]]

Revision as of 15:55, July 10, 2014

Archie Comics Logo
This character exists primarily or exclusively within the Archie Comics continuity.
Information in this article may not be canonical to the storyline of the games or any other Sonic continuity.
File:Modern Mecha Sonic.png

Mecha Sonic is Sonic the Hedgehog after undergoing Roboticization. Sonic assumed this guise two times: once after being captured by Dr. Ivo Robotnik, and again in a battle against Dr. Eggman engineered by the Bem.

History

Mecha Madness

Mecha Sonic Archie

Mecha Sonic in the Archie Comics

Mecha Sonic first appeared after Sonic failed to convince the other Knothole Freedom Fighters to allow him to be Roboticized with a Neuro-Overrider device so as to increase his ability to fight Dr. Robotnik and thus ensure his enemy's defeat. Frustrated, Sonic left the group and headed for the Knothole gym, only to be ambushed and knocked unconscious by his old enemy Nack the Weasel, who delivered him to Robotnik in revenge for Sonic's role in his previous capture. Unable to escape, Sonic was then placed in a Roboticizer and transformed into Robotnik's obedient, super-powered slave with orders to destroy Knothole and the Freedom Fighters.

After handily destroying a giant Crabmeat, one of Robotnik's earlier creations, Mecha Sonic flew to the Great Forest and engaged the Freedom Fighters in battle. Despite his old friends' clever countermeasures, Mecha Sonic proved a virtually unstoppable opponent; even Bunnie Rabbot and Knuckles the Echidna failed to stop him. (StH: #39) It was only after Knuckles himself submitted to Roboticization with a Neuro-Overrider in place to maintain his free will that a foe emerged who could challenge Mecha Sonic: Mecha Knuckles. The two engaged in an explosive battle in which much of Knothole and then Robotropolis was leveled, the latter when they crashed into a stockpile of nuclear warheads. Mecha Sonic was left damaged and near death by the blast, and his Mobian personality—which had broken through somewhat before when he had been ordered to destroy Knothole—reasserted itself. Due to the energies of the One Billionth Ring Sonic had collected, his personality remained intact despite the Roboticization, and out of guilt for his actions he asked his friends to let him die. Unwilling to do so, Sally Acorn and her computer NICOLE initiated a process that restored Sonic to his healed Mobian form. (SMM)

Mecha Sonic sent to destroy the FFs

Mecha Sonic

Following these events, Sonic was tried for treason, as the Freedom Fighters believed that he had disobeyed orders and gone through with the plan anyway. However, after a trip to the Robo Hobo Jungle and finding out where Nack the Weasel was hiding from a group of Badniks, Sonic managed to apprehend Nack and the charges against him were dropped. (StH: #40)

Bem Experiment

Later, Sonic and Tails were abducted by the Bem along with Dr. Eggman and Snively Robotnik, the former pair undergoing a Roboticization that allowed them to retain their personalities while the latter two were restored to biological forms. The new Mecha Sonic and Mecha Tails were then pitted against their enemies to determine which of them was superior, the stakes being restoration to their previous forms or being trapped in their new forms forever. Unsurprisingly, the Mecha Freedom Fighters overcame their opponents, and thus were restored to their normal states. (StH: #118)

Later, Sonic learned that this was being used as evidence in a trial against a Bem known as Ceneca-9000, who was trying to prove that organic states were better than roboticised states after illiegally de-roboticising the entire Planet Mobius. Sonic angrily burst out while viewing the trial that this was unfair, since he could have beaten Eggman as his cute and cuddly self too, and she agreed that it was the Council's idea for the role reversal.

Abilities

Mecha Sonic commanded Sonic's speed and strength enhanced to incredible levels, as well as granting him a small arsenal of weapons. Both Mecha Sonics could also fly and produce laser beams from their eyes, while the original could electrocute opponents. The original Mecha Sonic had powerful lasers built into his arms, while the second could launch rockets or nets. As robots, Mecha Sonic also commanded optic sensors equipped with heat-seeking and other features, allowing them to lock onto enemies much more effectively than Sonic's biological eyes.

Personality

Though the second version of Mecha Sonic had the same personality as the normal Sonic, the first Mecha Sonic had a second personality that was enhanced by Robotnik's Brain-Burn-Thru software which suppressed his normal one for the most part. This personality was unfailingly loyal to Robotnik, and possessed a vehement hatred for the Freedom Fighters.

Trivia

  • It is worth noting that Mecha Sonic's design could be a reference to the Mecha Sonic in Sonic & Knuckles, as both share similarities in how they look.
  • If Sonic was re-roboticized, he would not be one of Eggman's inforcers.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.