FANDOM


Silverpngg


CharacterEdit

Silver gelecekten gelen ve Telekinesis güçleri olan bir kirpidir. Kendisi ilk olarak Sonic The Hedgehog (2006)'da ortaya çıkmıştır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.