Sonic Wiki
Sonic Wiki


Zaririn (ザリリン Zairin?)badnik, pojawiający się w grze Sonic the Hedgehog 2 (8-bit). Jest robotem przypominającym homara.

Opis[]

Zaririn sprite.png

Zaririn to badnik pojawiający się w podwodnych sekcjach Aqua Lake Zone. Kiedy wykryje gracza, zacznie go ścigać. Jeśli pościg trwa za długo, Zaririn wycofa się i wróci na swoje miejsce. Roboty te mogą okazać się groźne w sekcjach, w których gracz musi pływać w wielkich pęcherzykach powietrza. Zaririn mogą bowiem zniszczyć pęcherzyk i zranić gracza. Normalnie może je zniszczyć Spin Jump.