Sonic Wiki
Sonic Wiki

Użycie

Szablonu tego używa się do oznaczania zalążków artykułów. Jeśli artykuł jest przeznaczony do rozbudowy, ale nie jest zalążkiem na leży wpisać w trybie źródłowym {{Zalążek|R}}. Szablon umieszczamy na początku artykułu. Jeśli chcesz podać co konkretnie wymaga rozbudowy należy wpisać w trybie źródłowym {{Zalążek|R|Coś co wymaga rozbudowy}}.

Sekcje

W przypadku sekcji wymagających rozbudowy, stosuje się następujący format: {{Zalążek|sekcja|x}}, gdzie x jest opcjonalnym numerem sekcji (nie jest wymagany; aby go uzyskać, wystarczy policzyć nagłówki i wpisać numer odpowiadający sekcji z szablonem).

Przykłady

Zalążek

{{Zalążek}}

Ten artykuł jest tylko zalążkiem!
Jeżeli posiadasz jakiekolwiek wartościowe informacje dla tego artykułu, rozbuduj go!


Do rozbudowy

{{Zalążek|R}}

Ten artykuł jest w trakcie rozbudowy!
Jeśli uważasz, że posiadane przez ciebie informacje są wartościowe dla tego artykułu, rozbuduj go!

Do rozbudowy z dodatkowym opisem

{{Zalążek|R|Ogólna rozbudowa}}

Ten artykuł jest w trakcie rozbudowy!
Jeśli uważasz, że posiadane przez ciebie informacje są wartościowe dla tego artykułu, rozbuduj go!
Do zrobienia: Ogólna rozbudowa

Sekcja

{{Zalążek|sekcja|7}}