Sonic Wiki
Advertisement
Sonic Wiki

Użycie

Szablon wywołuje moduł wymagany do tworzenia navboksów. Nowe, potencjalnie potrzebne navboksy należy tworzyć na takiej samej zasadzie nazewnictwa jak dotychczas istniejące. Lista szablonów nawigacyjnych dostępna jest w kategorii Szablony nawigacyjne.

Parametry

Oprócz podanych poniżej, szablon ma parametr klasa, w którym należy podać ewentualną nazwę klasy odpowiadającej za kolorystykę szablonu.

Do uzupełnienia.


Poniżej znajduje się lista wszystkich dostępnych parametrów. Wymagane jest podanie przynajmniej jednej listy, żeby navboks się pojawił. Poza tym wszystkie parametry są opcjonalne.

Główne

 • Tytuł – tytuł navboksa.
 • Linki – linki pojawiające się w po lewej stronie paska tytułowego.
  • Można tutaj używać wikiskładni.
  • Podanie Tytuł jest wymagane, aby się pojawiły.
 • Stan – czy navboks powinien domyślnie być zwinięty czy rozwinięty.
  • Wartości: zwinięty lub rozwinięty (wielkość liter bez znaczenia)
  • Puste lub niepoprawne wartości całkowicie wyłączą zwijanie.
  • Podanie Tytuł jest wymagane, aby zwijanie działało.
 • Podtytuł górny i Podtytuł dolny – pola powyżej i poniżej sekcji oraz obrazów.
 • Lewy obraz i Prawy obraz – pola wyświetlające się po obu stronach sekcji, najczęściej stosowane do wstawiania obrazów.
  • Można tutaj dodać cokolwiek, nie tylko obrazy.

Sekcje

Sekcje zawierają wszystkie listy o tym samym lub większym numerze, aż do następnej sekcji.

 • Nagłówek n – nagłówek sekcji.
  • n – dowolna dodatnia liczba całkowita.
  • Wymagana przynajmniej jedna niepusta lista, aby sekcja się pojawiła.
 • Stan n – czy sekcja powininna domyślnie być zwinięta czy rozwinięta.
  • n – numer istniejącego nagłówka sekcji.
  • Wartości: zwinięty lub rozwinięty (wielkość liter bez znaczenia)
  • Puste lub niepoprawne wartości całkowicie wyłączą zwijanie.
 • Stan nagłówków – jak wyżej, ale dotyczy wszystkich nagłówków
  • Wartości: zwinięty lub rozwinięty (wielkość liter bez znaczenia)
  • Puste lub niepoprawne wartości całkowicie wyłączą zwijanie.
  • Może być nadpisane przez Stan n
 • Układ n – czy sekcja powinna domyślnie być zwinięta czy rozwinięta.
  • n – dowolna dodatnia liczba całkowita.
  • Może być użyty bez Nagłówek n, aby stworzyć osobną sekcję bez nagłówka.
  • Wartości: tabela lub poziomy (wielkość liter bez znaczenia)
  • Puste lub niepoprawne wartości spowodują użycie domyślnej (tabela).

Układ tabeli (tabela)

Sytandardowy układ z listami i podlistami.

 • Lewy obraz n i Prawy obraz n – pola wyświetlające się po obu stronach sekcji, najczęściej stosowane do wstawiania obrazów.
  • n – numer istniejącego nagłówka sekcji.
  • Można tutaj dodać cokolwiek, nie tylko obrazy.

Układ poziomy (poziomy)

Poziomy układ z listami w postaci kolumn. Podlisty nie są wspierane i będą traktowane jak zwykłe listy.

 • W rzędzie n – maksymalna liczba list na wiersz.
  • n – numer istniejącej sekcji.
  • Wartości: dowolna liczba ponad 1.
  • Liczba kolumn ciągle jest ograniczona potrzebnym miejscem. Nie da się więcej niż na ile pozwoli flexbox.
 • Szerokość n – rozpiętość danej listy.
  • n – numer istniejącej listy.
  • Value: dowolna liczba między 0 a odpowiednim W rzędzie n

Listy

 • Wiersz n – pojedynczy wiersz z listą linków.
  • n – dowolna dodatnia liczba całkowita.
 • Grupa n – tytuł listy.
  • n – numer istniejącej listy lub podlisty.

Podlisty pojawią się jako wpisy wewnątrz grupy o tym samym n.

 • Wiersz n.m – pojedynczy wiersz z listą linków.
  • n i m – dowolne dodatnie liczby całkowita.
 • Grupa n.m – tytuł podlisty.
  • n i m – numery istniejącej podlisty.

Style

 • Klasa navboksa i Styl navboksa – stosowane do głównego elementu navboksa.
 • Klasa tytułu i Styl tytułu – stosowane do paska tytułu.
 • Bazowa klasa i Bazowy styl – stosowane do wszystkich grup, podgrup, nagłówków sekcji, pól powyżej i poniżej zawartości.
 • Klasa podtytułu górnego i Styl podtytułu górnego – stosowane do pola powyżej zawartości.
 • Klasa podtytułu dolnego i Styl podtytułu dolnego – stosowane do pola poniżej zawartości.
 • Klasa obrazu i Styl obrazu – stosowane do wszystkich pól z obrazami.
 • Klasa lewego obrazu i Styl lewego obrazu – stosowane do głównego lewego pola obrazu.
 • Klasa prawego obrazu i Styl prawego obrazu – stosowane do głównego prawego pola obrazu.
 • Klasa nagłówka i Styl nagłówka – stosowane do wszystkich nagłówków sekcji.
 • Klasa nagłówka n i Styl nagłówka n – stosowane do nagłówka sekcji o numerze n.
 • Klasa lewego obrazu n i Styl lewego obrazu n – stosowane do lewego pola obrazu sekcji o numerze n.
 • Klasa prawego obrazu n i Styl prawego obrazu n – stosowane do prawego pola obrazu sekcji o numerze n.
 • Klasa grupy i Styl grupy – stosowane do wszystkich grup.
 • Klasa podgrupy i Styl podgrupy – stosowane do wszystkich podgrup.
 • Klasa grupy n i Styl grupy n – stosowane do grupy o numerze n.
 • Klasa grupy n.m i Styl grupy n.m – stosowane do podgrupy okreśolnej numerami n i m.
 • Klasa wiersza i Styl wiersza – stosowane do wszystkich list.
 • Klasa wiersza n i Styl wiersza n – stosowane do listy o numerze n.
 • Klasa wiersza n.m i Styl wiersza n.m – stosowane do podlisty okreśolnej numerami n i m.
Advertisement