Sonic Wiki
Advertisement
Sonic Wiki

Specjalny klucz (秘密鍵 Himitsuken?, ang. Special Key)) スペシャルステージキー dosł. Klucz do specjalnego poziomu (ang. Special Stage Key) (スペシャルステージキー Supesharusutējikī?), znany również jako Sekretny Klucz (ang. Secret Key ({{{2}}}?) – elementy rozgrywki pojawiające się w serii Sonic the Hedgehog. Są to złote klucze.

Opis[]

Sonic Heroes[]

Specjalny klucz w klatce

Specjalne klucze pierwszy raz pojawiły się w Sonic Heroes. Dają dostęp do specjalnych poziomów. Klucze trzymane są w klatkach, które mogą zniszczyć postacie typu potężnego (Knuckles, Omega, Big, Vector). Po zebraniu klucz należy donieść do końca poziomu. Należy uważać, aby nie otrzymać obrażeń od przeciwników, ponieważ będzie się to wiązało z utraceniem klucza (chyba że gracz ma na sobie osłonę). Doniesienie specjalnego klucza w pierwszym akcie danego poziomu (np. Seaside Hill) daje dostęp do Bonus Challenge pozwalający zwiększyć liczbę żyć, a doniesienie go w drugim akcie (np. Ocean Palace) zapewnia Emerald Challenge pozwalający zdobyć Szmaragd Chaosu.

Sonic Advance 3[]

Special Key Sprite.png

W Sonic Advance 3 specjalne klucze zaczynają pojawiać się na normalnych poziomach po tym jak gracz znajdzie 10 ukrytych Chao. Zebranie specjalnego klucza pozwala odblokować specjalną sprężynę i tym samym dostać się na specjalny poziom. Jeśli gracz poniesie porażkę na specjalnym poziomie, to będzie musiał znaleźć kolejny klucz.

Shadow the Hedgehog[]

Sekretny klucz

W Shadow the Hedgehog pojawiają się sekretne klucze. Na każdym poziomie w grze znajduje się pięć sekretnych kluczy. Po zebraniu klucz zostaje zapisany i gracz nie musi go później ponownie zbierać. Po zebraniu wszystkich pięciu sekretnych kluczy zostaną odblokowane sekretne drzwi za którymi zwykle kryje się lepsza broń, pojazdy, albo skróty.

Galeria[]

Advertisement