Sonic Wiki
Advertisement
Sonic Wiki

Sky Deck (スカイデッキ Sukaidekki?) – poziom pojawiający się w grach Sonic Adventure i Sonic Adventure DX: Director's Cut. Grywalnymi postaciami są: Sonic the Hedgehog, Miles "Tails" Prower i Knuckles the Echidna.

Opis[]

Sky Deck jest poziomem położonym na pokładzie Egg Carriera. Dla Sonica i Tailsa wejście staje się dostępne po transformacji statku w tryb defensywny, w którym główny mostek zostaje oddzielony od dolnego. Knuckles może wejść do Sky Deck przez basen, przechodząc przez otwarte drzwi na jego dnie, do okrągłego pomieszczenia z płytką wodą. Dla wszystkich postaci wejście do Sky Deck stanowi rozsuwany właz.

Sky Deck obejmuje zewnętrzną część Egg Carriera i składa się z trzech aktów. W pierwszym akcie Sonic i Tails zaczynają swoją misję od wystrzelenia z wielkiego działa w stronę filara. Muszą następnie przejść dookoła niego. Postaci automatycznie trzymają się powierzchni i idą dookoła niej. Następnie będą musieli przejść przez most, który jest ostrzeliwany przez wysuwane z sufitu wieżyczki obronne. Pociski niszczą części mostu i mogą strącić gracza do przepaści. Na drodze znajdują się także niskie barierki, które utrudniają przejście. Na końcu mostu znajduje się drabina, która pozwala wspiąć się na kolejny filar. Gracz może wybrać dwie drogi: po trzech obracających się, wystających z sufitu filarach, których łapie się postać, albo poprzez Spinnery. Tails może tutaj skorzystać z pierścieni przyspieszających, które pozwolą mu polecieć na przeciwległą platformę. W przypadku wybrania drugiej drogi, gracz będzie musiał przejść przez inne obrotowe filary na platformę z drabiną. Wspinając się po drabinie należy uważać na obracające się wokół niej kolczaste kule. Następnie gracz będzie musiał wspiąć się po poziomej drabinie do przeciwległej platformy. Obie drogi prowadzą do biegnącego w dół korytarza, z którego gracz zostanie wystrzelony na samotną platformę w powietrzu. Można tu wybrać wiele dróg. Po prawej gracz może złapać się haka i dzięki temu znaleźć się na innych platformach. Może też skorzystać, jako Tails, z pierścieni przyspieszających i dostać się na platformę z rakietą, która pozwoli pominąć następną sekcję poziomu. Główna trasa wiedzie naprzód. Gracz zostanie wystrzelony przez panel przyspieszający na filar, który będzie musiał obejść. Następnie będzie biegł w górę po zakręcającej trasie, aż przebiegnie sufit i okrąży całą sekcję. Wbiegnie wtedy do sekcji z wystającymi z boków dwóch ścian platform. Gracz może wbiec do małego tunelu naprzeciwko i przedostać się do kolejnej krętej drogi, tym razem uważając na zastawione na niej kolczaste kule. Po zbiegnięciu w dół gracz trafi na kolejną pionową drabinę, wokół której będą powoli krążyły kolczaste kule. Prowadzi ona do poziomej drabiny, która zapada się w połowie, ale nie zrzuca gracza. Rozpoczyna się tutaj sekcja, w której centrum znajduje się wielkie działo. Gracz musi biec po otaczających je mostach, które łącza ze sobą filary. Wystające z sufitu działo wystrzeliwuje ogromne pociski, które niszczą most. Należy uważać, aby nie spaść. Można skorzystać z przyczepiania się postaci do filarów, albo drabin, aby wspinać się wyżej. Niekiedy po drodze zdarzają się małe, bezpieczne platformy. Gracz powinien wspiąć się na jak najwyższy poziom całej konstrukcji i okrążyć działo, aby dotrzeć do stojącej naprzeciwko niego platformy. Na tej platformie przed działem Tails kończy swój poziom, niszcząc kapsułę z uwięzionymi zwierzątkami. Musi zniszczyć ją przed Soniciem, ponieważ ponownie się z nim ściga. Sonic natomiast musi uruchomić rakietę, która wystrzeli w działo i zniszczy je.

Po zniszczeniu wielkiego działa w pierwszym akcie, gracz przechodzi do aktu drugiego. Jest on dostępny tylko dla Sonica. Gracz rozpoczyna na skrzydle Egg Carriera. Pojawiają się tu silne wiatry, które mogą zdmuchnąć gracza z pokładu. Kiedy statek przyspiesza, poprzedzając to alarmem, gracz powinien się czegoś złapać dla bezpieczeństwa. Mogą to być wystające ze statku czerwone elementy lub filary. Gracz biegnie na początku po prostej trasie, z której panele przyspieszające wystrzeliwują go na pierwszy filar. Stąd gracz może wybrać swoją drogę przez obszerne skrzydło Egg Carriera. Jest tu dużo miejsca do poruszania się, ale też duża część przestrzeni usiania jest mniejszymi wieżyczkami obronnymi. Występują w trzech rozmiarach. Najmniejsze i średnie strzelają przed siebie seriami pocisków, obracając się w prawo i w lewo. Większe działa starają się zasypać gracza większymi, ale wolniej lecącymi pociskami. Wszystkie te działa mogą zostać zniszczone przez gracza. Na końcu tej sekcji znajduje się biegnąca wzdłuż ściany droga, a na szczycie pozioma drabina. Gracz powinien się na niej przejść na drugą stronę. Podczas przechodzenia skrzydło, po którym szedł wcześniej gracz, zacznie eksplodować i całkowicie odpadnie od pokładu. Kolejną sekcję stanowią hangary dla myśliwców Egg Carriera. Sekcja ta jest prosta i składa się z trzech rzędów platform. Część z tych platform stopniowo zapada się, prowadząc w końcu do przepaści. Nie osuwają się natomiast segmenty, na których znajdują się hangary. Hangary otwierają się co jakiś czas, wysuwają w górę platformę z myśliwcem, po czym puszczają go do lotu. Następnie chowają platformę z powrotem. Gracz może wpaść do tego hangaru i wtedy powinien poczekać, aż wypuści on kolejny myśliwiec. Samoloty te mogą również utrudnić graczowi przeprawę, bombardując teren. Po przejściu przez tę sekcję gracz będzie miał przed sobą duży plac, z którego wysunie się wielkie działo. Będzie obracało się w różne kierunki i strzelało kilkakrotnie w dane miejsce. Pojawiają się tu też inne, mniejsze działa. W kilku miejscach znajdują się rakiety, które gracz może uruchomić. Celem jest trafienie rakietą w lufę największego działa. Po jego zniszczeniu gracz przejdzie do aktu trzeciego.

Trzeci akt rozgrywa się w nieco bardziej wewnętrznej części statku. Sonic kontynuuje tu swoją misję, a Knuckles dopiero ją zaczyna, jednak po przeciwnej stronie do Sonica. Pojawiają się tu mniejsze działa, a także obecne są przechylenia terenu. Sonic zaczyna w sekcji, w której znajdują się trzy hangary, wyrzucające z siebie przedmioty. Gracz musi przeprawić się do położonej po prawej stronie windy. Statek będzie w tym momencie przechylony nieco w prawo. Gracz powinien przejść do kolejnej sekcji. Znajduje się tam wiele paneli przyspieszających, które automatycznie przeprowadzą gracza po otwartej przestrzeni do drabiny. Wspinając się po drabinie gracz znajdzie się na wzniesieniu. Stąd będzie mógł wskoczyć na obracający się hak, będący częścią wielkiego dźwigu pośrodku. Gracz powinien puścić się haka gdy znajdzie się na wyższym poziomie. Statek będzie się tutaj przechylał na prawo i lewo, co jakiś czas przerzucając w odpowiednich kierunkach ruchome platformy. Gracz powinien wspiąć się na wzniesienia po bokach i przeskoczyć po platformach na taśmy, będące schodami. Należy uważać, gdyż niektóre taśmy transportują gracza do góry, a inne do tyłu. Wskazują na to czerwone strzałki na nich zaznaczone. Po przejściu do dalszej sekcji statek przechyli się do góry nogami. Górne hangary otworzą się i będą wyrzucać z siebie różnego rodzaju przedmioty ze statku, które zatrzymają gracza przy zderzeniu. Sonic powinien wykorzystać wystające ze ściany drabiny, platformy i sprężyny, aby wspiąć się na górę. Stąd gracz będzie mógł przebiec po zbiegających w dół naprzemiennie trasach. Zakończone są płaską platformą z pojedynczym przyciskiem, który ustabilizuje cały statek. Gracz będzie mógł następnie przez biegnący w dół tunel dostać się do ogrodzonej platformy z kapsułą. Zniszczenie jej kończy poziom dla Sonica. W wersji Knucklesa poziom zaczyna się po przeciwległej stronie do tej, w której zaczynał Sonic. Knuckles może korzystać z dźwigni, przechylając ja w czterech kierunkach. W ten sposób sam może dostosować kierunek przechylenia statku. Jest to ważne, ponieważ odłamki Głównego Szmaragdu są czasami ukryte w hangarach, które otwierają się tylko wtedy, gdy gracz przechyli odpowiednio statek. Przechylenie porusza też platformy w jednej sekcji, odblokowując jedyne miejsca do kopania na tym poziomie. Normalnie są one zakryte przez platformy. Co więcej Knuckles posiada także dostęp do innych sekcji i platform tego poziomu, których Sonic normalnie nie byłby w stanie osiągnąć.

Misje[]

Sonic the Hedgehog[]

Dla Sonica jest to jego ósmy poziom. Gracz przechodzi przez wszystkie trzy akty poziomu. Misja C polega na zniszczeniu kapsuły z uwięzionymi zwierzątkami na końcu poziomu. Misja B polega na zebraniu 50 pierścieni i zniszczeniu kapsuły na końcu poziomu. Misja A polega na zniszczeniu kapsuły na końcu poziomu w ciągu 5 minut.

Misja Cel
C MISSION S BOX E.png
B MISSION S RINGBOX E.png
A MISSION S BOX5MIN E.png

Miles "Tails" Prower[]

Dla Tailsa jest to jego czwarty poziom. Gracz przechodzi tylko przez pierwszy akt. Misja C polega na zniszczeniu kapsuły z uwięzionymi zwierzątkami na końcu trasy, zanim zrobi to Sonic. Misja B polega na zebraniu 50 pierścieni i zniszczeniu kapsuły na końcu trasy. Misja A polega na zniszczeniu kapsuły na końcu poziomu, zanim dotrze do niej jeszcze szybszy niż przedtem Sonic.

Misja Cel
C MISSION T BOX E.png
B MISSION T RINGSONIC E.png
A MISSION T FASTSONIC E.png

Knuckles the Echidna[]

Dla Knucklesa jest to jego piąty i ostatni poziom. Gracz ma do dyspozycji tylko cały trzeci akt poziomu. Misja C polega na znalezieniu trzech Odłamków Głównego Szmaragdu. Misja B polega na zdobyciu trzech odłamków Głównego Szmaragdu bez korzystania z podpowiedzi od kuli podpowiedzi. Misja A polega na zdobyciu wszystkich trzech odłamków Głównego Szmaragdu w ciągu 2 minut.

Misja Cel
C MISSION K 3EME E.png
B MISSION K NOHINT E.png
A MISSION K 2MIN E.png

Zwierzątka[]

Obraz Gatunek Typ
SA1 swallow.png Jaskółka Latający
Sa1 papuga.png Papuga Latający
Sa1 paw.png Paw Latający
Sa1 lew.png Lew Silny
Sa1 skunks.png Skunks Inny

Muzyka[]

Nazwa Muzyka
Sky Deck a Go! Go!
General Offensive

Ciekawostki[]

  • Shiro Maekawa w jednym z wywiadów przyznał, że był to dla niego najtrudniejszy poziom do zaprojektowania.
  • W drugim akcie gracz może zobaczyć zniszczone główne działo Egg Carriera.
Advertisement