Sonic Wiki
Advertisement
Sonic Wiki

Skill – elementy rozgrywki pojawiające się w serii Sonic the Hedgehog. Są to różne umiejętności i usprawnienia, w które gracz może się wyposażyć za punkty.

Historia[]

Sonic and the Secret Rings[]

W grze Sonic and the Secret Rings umiejętności pojawiły się po raz pierwszy. Odblokowywane są w trakcie rozgrywki, za zdobywanie kolejnych poziomów, ukończenie konkretnych misji, lub uzyskanie odpowiedniego Medalu za misje. Gracz może przypisać cztery osobne zestawy umiejętności dla każdego Pierścienia Shahry. Ilość umiejętności w jakie można się wyposażyć zależy od punktów, jakie posiada gracz. Punkty umiejętności zwiększają się z każdym zdobytym poziome. Dodatkowo niektóre umiejętności wymagają wyposażenia się wcześniej w inne, a co niektóre zastępują poprzednie.

Umiejętności w grze dzielą się na kategorie, zgodnie z którymi można ustalić ich atrybuty i efekty. Ikony przedstawione w tabelce posiadają następujące znaczenia:

Nazwa Ikona Opis
Ground Action Skill
SR Arrow.png
Zwiększają szybkość i sterowność na ziemi.
Aerial Action Skill
SR Wing.png
Ulepsza sterowność podczas przebywania w powietrzu.
Hidden Skill
SR Skull.png
Ulepsza jedną z umiejętności, kosztem tworzenia innej wady.
Assist Skill
SR Pot.png
Ulepsza jedną ze zdolność Sonica, lub wyposażoną umiejętność do silniejszego statusu.
Damage Skill
SR Shield.png
Pomaga w ochronie przed otrzymywaniem obrażeń.
Experience Skill
SR Ring.png
Przyznaje więcej doświadczenia za wykonanie czynności, za którą normalnie otrzymuje się mniej lub zero doświadczenia.
Special Skill
SR Starburst.png
Szczególne właściwości, które zwiększają siłę umiejętności przypisanych do tego samego żywiołu i tworzą dodatkowy efekt.

Poza wspomnianymi wyżej kategoriami, wiele umiejętności przypisuje się także do trzech żywiołów, oznaczonych kolorami. Umiejętności zdobywane na początku gry nie posiadają żadnej kategorii ani żywiołu:

Żywioł Ikona Opis
Ogień SR Flame.png Zwiększa siłę ataku.
Wiatr SR Wind.png Skupia się na szybkości i sterowności.
Mrok SR Dark.png Skupia się na innych zdolnościach.

Poniższa tabelka zawiera listę umiejętności w grze:

Umiejętności z Sonic and the Secret Rings
Nr Nazwa Opis Kategoria Żywioł Wymagane punkty
001 Charge Jump Podczas ślizgania się, twoja prędkość zostanie zmniejszona, ale skoczysz wyżej. Brak Brak 10
002 Short Jump Możesz skakać nie tracąc przy tym prędkości. Brak Brak 10
003 Atak naprowadzający Szybko przesuń pilot Wii do przodu, aby wykonać Atak naprowadzający. Brak Brak 10
004 Homing Dash Po uderzeniu Atakiem naprowadzającym możesz zkoczyć i zaatakować jeszcze raz! Brak Brak 10
005 Soul Gauge Energia Duszy jest zużywana aby wykonać Speed Break i Time Break Brak Brak 10
006 Jump Cancel Wciśnij przycisk 2 podczas skoku, aby wylądować. Brak Brak 10
007 Jump Dash Szybko przesuń pilot Wii do przodu, aby wystrzelić przed siebie. Brak Brak 10
008 Homing Cancel Pozwala anulować Atak naprowadzający poprzez Jump Cancel. Brak Brak 5
009 Charger Zwiększone przyspieszenie do przodu. Assist Wiatr 12
010 All-Rounder Redukuje straty prędkości na trudnym terenie. Assist Wiatr 6
011 Quick Step Ruch do lewej i prawej na ziemi jest bardziej płynny. Ground Action Wiatr 4
012 Quick High-Step Pozwala poruszać się płynniej niż z Quick Step. Ground Action Wiatr 12
013 Quick Mega Step Pozwala poruszać się płynniej niż z Quick High-Step. Ground Action Wiatr 20
014 Quick Air Powietrzny ruch w prawo i w lewo jest bardziej płynny. Aerial Action Wiatr 4
015 Super Quick Air Pozwala latać płynniej niż z Quick Air. Aerial Action Wiatr 12
016 Hyper Quick Air Pozwala latać płynniej niż z Super Quick Air. Aerial Action Wiatr 20
017 Turbo Boost Zwiększone tempo przyspieszenie do maksymalnej prędkości. Ground Action Wiatr 3
018 Rocket Boost Przyspieszenie większe niż z Turbo Boost. Ground Action Wiatr 15
019 Warp Boost Przyspieszenie większe niż z Rocket Boost. Ground Action Wiatr 25
020 Sub W-Boost Przyspieszenie do prędkości maksymalnej zwiększonie, ale obrona jest znacznie zredukowana. Hidden Wiatr 20
021 Speed-Up Zwiększona maksymalna prędkość. Ground Action Wiatr 10
022 Super Speed-Up Zwiększa maksymalną prędkość bardziej niż Speed-Up. Ground Action Wiatr 25
023 Hyper Speed-Up Zwiększa maksymalną prędkość bardziej niż Super Speed-Up. Ground Action Wiatr 40
024 Sub HS-Up Maksymalna prędkość zwiększona, ale obrona znacznie zredukowana. Hidden Wiatr 30
025 Landing Dash Zwiększa początkową prędkość po wylądowaniu. Ground Action Wiatr 8
026 Landing Turbo Poczatkowa prędkość większa niż z Landing Dash. Ground Action Wiatr 20
027 Landing Boost Poczatkowa prędkość większa niż z Landing Turbo. Ground Action Wiatr 38
028 Soul Absorber Przyznaje bonus do Wskaźnika Duszy po wylądowaniu. Aerial Action Dark 4
029 Soul Assimilator Wkaźnik Duszy wypełnia się szybciej niż z Soul Absorber. Aerial Action Dark 12
030 Soul Devourer Wkaźnik Duszy wypełnia się szybciej niż z Soul Assimilator. Aerial Action Dark 20
031 Sub S-Devourer Wskaźnik Duszy zwiększa się przy lądowaniu, ale pierścienie są zużywane. Hidden Dark 15
032 Fire Tackle Zwiększa siłę ataku podczas wykonywania Short Jump. Aerial Action Ogień 8
033 Sub-F Tackle Siła ataku zwiększa się podczas Short Jump, ale obrona jest zredukowana. Hidden Ogień 5
034 Cancel Dash Podczas lądowania przez Jump Cancel, początkowa prędkość zwiększa się. Aerial Action Wiatr 6
035 Cancel Turbo Początkowa prędkość po wylądowaniu większa niż z Cancel Dash. Aerial Action Wiatr 15
036 Cancel Burst Początkowa prędkość po wylądowaniu większa niż z Cancel Turbo. Aerial Action Wiatr 25
037 Cancel Absorber Podczas lądowania z Jump Cancel przyznawane jest doświadczenie. Experience Dark 3
038 Cancel Assimilator Więcej doświadczenia niż z Cancel Absorber. Experience Dark 8
039 Cancel Devourer Więcej doświadczenia niż z Cancel Assimilator. Experience Dark 18
040 Sub C Devourer Podczas lądowania z Jump Cancel przyznawane jest doświadczenie, ale zabieranie pierścienie. Hidden Dark 12
041 Fire Gaze Zwiększa siłę ataku podczas wykonywania Jup Cancel. Aerial Action Ogień 5
042 Sub F-Gaze Siła ataku zwiększona podczas Jump Cancel, ale obrona jest znacznie zredukowana. Hidden Ogień 3
043 Splash Jump Umożliwia wykonać skok podczas trafienia przeszkody w powietrzu. Aerial Action Wiatr 20
044 Turbo Jump Zwiększa prędkość lotu podczas korzystania z Jump Dash. Aerial Action Ogień 6
045 Pęd Jump Zasięg skoku większy niż z Turbo Jump. Aerial Action Ogień 15
046 Rocket Jump Zasięg skoku większy niż z Pęd Jump. Aerial Action Ogień 25
047 H-Expand Zwiększa zasięg Atak naprowadzający. Aerial Action Ogień 5
048 H-High Expand Zwiększa zasięg ataku bardziej niż H-Expand. Aerial Action Ogień 18
049 H-Mega Expand Zwiększa zasięg ataku bardziej niż H-High Expand. Aerial Action Ogień 28
050 Fire Lock-On Umożliwia wykonanie Atak naprowadzający na Duszy ognia. Aerial Action Ogień 10
051 Homing Stability Skraca czas odnowy po wykonaniu Atak naprowadzający. Aerial Action Ogień 6
052 Homing Balance Skraca czas odnowy bardziej niż Homing Stability. Aerial Action Ogień 15
053 Homing Recovery Skraca czas odnowy bardziej niż Homing Balance. Aerial Action Ogień 25
054 Expert Attack Punkty doświadczenia przyznawane za każdy Atak naprowadzający. Experience Dark 10
055 Quick Jump Zmniejsza czas przygotowania Charge Jump. Ground Action Wiatr 10
056 Sub Q-Jump Zmniejsza czas przygotowania Charge Jump, ale znacznie redukuje obronę. Hidden Wiatr 6
057 Aegis Slider Zwiększa obronę podczas ślizgania się. Ground Action Wiatr 10
058 Volcano Slider Zwiększa siłę ataku podczas ślizgania się. Ground Action Ogień 5
059 Soul Slider Przyznaje punkty doświadczenia podczas ślizgania się. Experience Dark 5
060 Ouick Slide Ruch do lewej i prawej podczas ślizgania się jest bardziej płynny. Ground Action Wiatr 4
061 Quick High Slide Sprawia, że ruch do prawej i lewej jest bardziej płynny niż z Quick Slide. Ground Action Wiatr 12
062 Quick Mega Slide Sprawia, że ruch do prawej i lewej jest bardziej płynny niż z Quick High Slide. Ground Action Wiatr 20
063 Skimmer Zmniejsza spadki prędkości podczas ślizgania się. Ground Action Wiatr 5
064 Super Skimmer Zmniejsza spadki prędkości bardziej niż Skimmer. Ground Action Wiatr 15
065 Hyper Skimmer Zmniejsza spadki prędkości bardziej niż Super Skimmer. Ground Action Wiatr 25
066 Slowed Search Umożliwia namierzanie konkretnych obiektów podczas Time Break. Assist Dark 4
067 Sub S-Search Umożliwia namierzanie obiektów podczas Time Break, ale zwiększa zużycie Duszy. Hidden Dark 2
068 Surge Automatyczne przyspieszenie podczas Time Break zwiększone. Assist Wiatr 6
069 Super Surge Zwiększa szybkość poruszania się bardziej niż Surge. Assist Wiatr 15
070 Hyper Surge Zwiększa szybkość poruszania się bardziej niż Super Surge. Assist Wiatr 25
071 Sub H Surge Przyspieszenie podczas Time Break zwiększone, kosztem silniejszego zużycia Duszy. Hidden Wiatr 20
072 Hard Break Umożliwia bardziej skuteczne hamowanie. Ground Action Wiatr 4
073 Back Step Wciśnij przycisk 2 podczas cofania się, aby wykonać Back Step. Ground Action Wiatr 2
074 Fire Step Zwiększa siłę ataku podczas Back Step. Ground Action Ogień 5
075 Ring Saver Redukuje straty pierścieni po otrzymaniu obrażeń. Damage Dark 15
076 Balance Automatyczna poprawa po otrzymaniu obrażeń. Damage Wiatr 8
077 Down Cancel Wciśnij przycisk 2 podczas otrzymania obrażeń, aby zignorować odrzut. Damage Wiatr 10
078 Soul Resurrection Użyj Wskaźnika Duszy, by wskrzesić się po śmierci. Damage Mrok 10
079 Soul Armor Redukuje straty Duszy o otrzymaniu obrażeń. Damage Mrok 10
080 Sub S Armor Redukuje straty Duszy po otrzymaniu obrażeń, ale znacznie zmniejsza przy tym obronę. Hidden Mrok 6
081 Soul Barrier Wskaźnik Duszy zwiększa się gdy tracisz pierścienie. Damage Mrok 25
082 Sub S-Barrier Zwiększa Wskaźnik Duszy przez zużycie pierścieni, ale znacznie obniża obronę. Hidden Mrok 16
083 Pearl Collector Przyciąga pobliskie Perły. Assist Mrok 4
084 S-Pearl Collector Zwiększa obszar z którego można zebrać Perły bardziej niż Pearl Collector. Assist Mrok 12
085 H-Pearl Collector Zwiększa obszar z którego można zebrać Perły bardziej niż S Pearl Collector. Assist Mrok 28
086 Ring Bonus Dodaje pierścienie do licznika na początku gry. Assist Mrok 3
087 Rower Restart Przyznaje dodatkowe pierścieni po restarcie po śmierci. Assist Mrok 3
088 Mini-Turbo Szybko przesuń pilot Wii do przodu, gdy początkowy licznik osiąga 1, dla zrywu. Assist Wiatr 3
089 Rocket Start Szybsze zrywy prędkości niż z Mini-Turbo. Assist Wiatr 15
090 Warp Dash Szybsze zrywy prędkości niż z Rocket Start. Assist Wiatr 25
091 Ring Exchange Każdy zebrany pierścień liczony jest jako dwie perły. Assist Mrok 25
092 Expert Drift Punkty doświadczenia za driftowanie na zakrętach. Experience Mrok 10
093 Homing Bonus Bonusowe doświadczenie za pokonanie wielu przeciwników używając Atak naprowadzający. Experience Mrok 20
094 Ring of Zero Gdy licznik pierścieni osiaga 0, ilość punktów doświadczenia zwiększa się. Experience Mrok 10
095 Chain Bonus Bonusowe doświadczenie za zbieranie pierścieni w serii. Experience Mrok 30
096 Collection Present Ogranicza maksymalną ilość pierścieni. Po zebraniu 100 pierścieni przyznaje doświadczenie. Experience Mrok 50
097 Sub C Present Ogranicza maksymalną ilość pierścieni. Po zebraniu 100 pierścieni, Dusza jest zużywana aby przyznać doświadczenie. Hidden Mrok 30
098 Quick Grind Jazda po szynach zwiększa szybkość. Ground Action Wiatr 4
099 Fast Grind Zwiększa przyspieszenie bardziej niż Quick Grind. Ground Action Wiatr 12
100 Mach Grind Zwiększa przyspieszenie bardziej niż Fast Grind. Ground Action Wiatr 20
101 Sub M-Grind Maksymalna prędkość jazdy po szynach zwiększa się, ale zużywa stopniowo pierścienie. Hidden Wiatr 10
102 Crest of Fire Odblokowuje moc Ognia, jeśli korzysta się z 6 umiejętności ognistych. Special Ogień 25
103 Crest of Wind Odblokowuje moc Wiatru, jeśli korzysta się z 10 umiejętności wietrznych. Special Wiatr 25
104 Crest of Darkness Odblokowuje moc Mroku, jeśli korzysta się z 8 umiejętności ognistych. Special Mrok 25

Sonic and the Black Knight[]

W grze Sonic and the Black Knight z umiejętności mogą korzystać Sonic, a później sir Gawain, sir Lancelot i sir Percival. W przypadku Sonica umiejętności (z wyjątkiem Soul Surge) odblokowywane są za zwiększanie poziomów w stylu walki (Rycerz, Kawalerzysta i Paladyn). Każdy poziom ulepszający sprawność w walce przyznaje jeden lub więcej nowych umiejętności. Jeśli gracz otrzyma ulepszoną wersję starej umiejętności (oznaczoną znakiem "+"), poprzednia umiejętność zostaje zastąpiona przez ulepszoną. Inne zdolności wymagają uzyskania konkretnego tytułu, aby mogły zostać użyte, nawet jeśli gracz już je odblokował. Pozostałe postacie posiadają umiejętności zależne od dzierżonej broni: każda broń z gry posiada konkretny zestaw przypisanych zdolności. Umiejętności przypisane do konkretnego stylu walki i broni nie mogą być zmieniane.

Umiejętności z Sonic and the Black Knight
Nazwa Opis Style walki z umiejętnością Broń z umiejętnością
Lancelot Gawain Percival
Quick Step Ulepsza ruch w prawo i w lewo podczas biegu. Kawalerzysta Altachiara Durendal Hauteclaire Gringolet Balmung Chrysaor Laevatein Corrougue Colada
Quick Step+1 Ulepsza ruch w prawo i w lewo podczas biegu. Kawalerzysta Aduro Cutlass Aduro Khopesh Precieuse Espadon Ddraig Goch Almace Caledfwlch Flaming Kopis Flamberge Ktuga Brinnig
Quick Step+2 Ulepsza ruch w prawo i w lewo podczas biegu. Kawalerzysta Brak Brak Solais Rapier Claiomh Solais Curtana
Quick Step+3 Ulepsza ruch w prawo i w lewo podczas biegu. Kawalerzysta Brak Brak Ignis Fleuret Glorious Joyeuse
Speed-Up Prędkość biegu zwiększona. Rycerz Gastiga Secace Brak Corrougue Colada
Speed-Up+1 Prędkość biegu zwiększona. Rycerz Kawalerzysta Altachiara Durendal Aduro Cutlass Aduro Khopesh Brak Ktuga Brinnig
Speed-Up+2 Prędkość biegu zwiększona. Kawalerzysta Precieuse Espadon Ddraig Goch Brak Solais Rapier Claiomh Solais Fragarach
Speed-Up+3 Prędkość biegu zwiększona. Kawalerzysta Brak Brak Fragarach Curtana Ignis Fleuret Glorious Joyeuse
Landing Dash Zwiększona początkowa prędkość biegu po wylądowaniu. Rycerz Kawalerzysta Paladin Arondight Rubious Hauteclaire Gringolet Balmung Sanglamore Colada Ktuga Brinnig Solais Rapier Claiomh Solais Fragarach
Landing Dash+1 Zwiększona początkowa prędkość biegu po wylądowaniu. Rycerz Kawalerzysta Paladin Gastiga Secace Altachiara Durendal Chrysaor Almace Caledfwlch Flaming Kopis Flamberge Curtana Ignis Fleuret Glorious
Landing Dash+2 Zwiększona początkowa prędkość biegu po wylądowaniu. Kawalerzysta Aduro Cutlass Aduro Khopesh Precieuse Brak Joyeuse
Landing Dash+3 Zwiększona początkowa prędkość biegu po wylądowaniu. Kawalerzysta Espadon Ddraig Goch Brak Brak
Quick Grind Zwiększa prędkość jazdy po szynach. Rycerz Kawalerzysta Paladin Brak Brak Brak
Quick Grind+1 Zwiększa prędkość jazdy po szynach. Rycerz Kawalerzysta Brak Brak Brak
Quick Grind+2 Zwiększa prędkość jazdy po szynach. Kawalerzysta Brak Brak Brak
Quick Air Zwiększa poruszanie się w prawo i w lewo podczas skoku. Kawalerzysta Gastiga Altachiara Durendal Hauteclaire Gringolet Balmung Chrysaor Laevatein Corrougue Colada Ktuga
Quick Air+1 Zwiększa poruszanie się w prawo i w lewo podczas skoku. Kawalerzysta Aduro Cutlass Aduro Khopesh Precieuse Espadon Ddraig Goch Almace Caledfwlch Flaming Kopis Flamberge Brinnig Solais Rapier
Quick Air+2 Zwiększa poruszanie się w prawo i w lewo podczas skoku. Kawalerzysta Brak Brak Claiomh Solais Fragarach Curtana Ignis Fleuret
Quick Air+3 Zwiększa poruszanie się w prawo i w lewo podczas skoku. Kawalerzysta Brak Brak Glorious Joyeuse
Splash Jump Umożliwia skok po zderzeniu z przeszkodą w powietrzu. Kawalerzysta Brak Brak Brak
Turbo Jump Zwiększa prędkość Jump Dash. Kawalerzysta Gastiga Secace Altachiara Durendal Brak Colada Ktuga Brinnig Solais Rapier
Turbo Jump+1 Zwiększa prędkość Jump Dash. Kawalerzysta Aduro Cutlass Aduro Khopesh Precieuse Espadon Ddraig Goch Brak Claiomh Solais Fragarach Curtana Ignis Fleuret
Turbo Jump+2 Zwiększa prędkość Jump Dash. Kawalerzysta Brak Brak Glorious Joyeuse
Charger Zwiększa prędkość początkową. Rycerz Kawalerzysta Paladin Arondight Rubious Morglay Labrys Hauteclaire Corrougue Colada Solais Rapier
Charger+1 Zwiększa prędkość początkową. Rycerz Kawalerzysta Paladin Gastiga Secace Altachiara Durendal Gringolet Balmung Sanglamore Chrysaor Almace Caledfwlch Flaming Kopis Flamberge Claiomh Solais Fragarach Curtana
Charger+2 Zwiększa prędkość początkową. Kawalerzysta Aduro Cutlass Aduro Khopesh Brak Ignis Fleuret Glorious Joyeuse
Charger+3 Zwiększa prędkość początkową. Kawalerzysta Precieuse Espadon Ddraig Goch Brak Brak
Expand Surge Attack Zwiększa zasięg ataku Soul Surge. Paladyn Brak Battleaxe Labrys Balmung Brak
Expand Surge Attack+1 Zwiększa zasięg ataku Soul Surge. Paladyn Brak Hauteclaire Gringolet Brak
Expand Surge Attack+2 Zwiększa zasięg ataku Soul Surge. Paladyn Brak Chrysaor Almace Caledfwlch Brak
Expand Surge Attack+3 Zwiększa zasięg ataku Soul Surge. Paladyn Brak Flaming Kopis Flamberge Brak
All-Rounder Redukuje efekty trudnego terenu. Kawalerzysta Brak Brak Fragarach Curtana Ignis Fleuret Glorious Joyeuse
Hidden Fairy Lock-On Ukryte wróżki są łatwiejsze do znalezienia. Rycerz Kawalerzysta Paladin Brak Brak Brak
Down Cancel Utrata równowagi spowodowana otrzymaniem obrażeń może być anulowana przez wciśnięcie A. Paladyn Brak Galatine Battleaxe Labrys Hauteclaire Gringolet Balmung Sanglamore Chrysaor Almace Caledfwlch Flaming Kopis Flamberge Brak
Soul Armor Zmniejsza straty Duszy po otrzymaniu obrażeń. Paladyn Kawalerzysta Brak Almace Caledfwlch Flaming Kopis Flamberge Brak
Soul Assimilator Bieganie wypełnia Wskaźnik Duszy. Rycerz Arondight Rubious Morglay Gastiga Secace Altachiara Durendal Aduro Cutlass Aduro Khopesh Precieuse Espadon Ddraig Goch Brak Brak
Soul Resurrection Dusza jest używana do leczenia po utracie wszystkich pierścieni. Rycerz Brak Brak Glorious Joyeuse
Soul Barrier Wskaźnik Duszy zwiększa się podczas tracenia pierścieni. Rycerz Espadon Ddraig Goch Almace Caledfwlch Flaming Kopis Flamberge Brak
Fairy Collector Przyciąga pobliskie wróżki. Rycerz Brak Brak Corrougue Colada
Fairy Collector+1 Przyciąga pobliskie wróżki. Rycerz Brak Brak Solais Rapier Claiomh Solais Fragarach Curtana
Fairy Collector+2 Przyciąga pobliskie wróżki. Rycerz Brak Brak Ignis Fleuret Glorious Joyeuse
Ring Bonus 5 pierścieni na początek. Rycerz Paladyn Kawalerzysta Secace Altachiara Durendal Aduro Cutlass Aduro Khopesh Precieuse Espadon Ddraig Goch Balmung Sanglamore Chrysaor Almace Caledfwlch Flaming Kopis Flamberge Colada Ktuga Brinnig Solais Rapier Claiomh Solais Fragarach Curtana Ignis Fleuret Glorious Joyeuse
Gauge Bonus Misja rozpoczyna się z energią na Wskaźniku Duszy. Rycerz Paladyn Kawalerzysta Rubious Morglay Battleaxe Labrys Corrougue Colada
Gauge Bonus+1 Misja rozpoczyna się z energią na Wskaźniku Duszy. Rycerz Paladyn Kawalerzysta Gastiga Secace Altachiara Hauteclaire Gringolet Balmung Ktuga Brinnig Solais Rapier
Gauge Bonus+2 Misja rozpoczyna się z energią na Wskaźniku Duszy. Rycerz Paladyn Kawalerzysta Durendal Aduro Cutlass Aduro Khopesh Sanglamore Chrysaor Almace Claiomh Solais Fragarach Curtana
Gauge Bonus+3 Misja rozpoczyna się z energią na Wskaźniku Duszy. Rycerz Paladyn Kawalerzysta Precieuse Espadon Caledfwlch Flaming Kopis Ignis Fleuret Glorious
Gauge Bonus+4 Misja rozpoczyna się z energią na Wskaźniku Duszy. Rycerz Paladyn Kawalerzysta Ddraig Goch Flamberge Joyeuse
Lunge Advance Zwiększa zasięg Lunge Attack. Rycerz Paladyn Kawalerzysta Arondight Rubious Morglay Secace Altachiara Battleaxe Labrys Hauteclaire Brak
Lunge Advance+1 Zwiększa zasięg Lunge Attack. Paladyn Kawalerzysta Durendal Aduro Cutlass Precieuse Espadon Gringolet Balmung Sanglamore Chrysaor Almace Caledfwlch Brak
Lunge Advance+2 Zwiększa zasięg Lunge Attack. Paladyn Aduro Khopesh Ddraig Goch Flaming Kopis Flamberge Brak
Aegis Lunge Dłuższy czas nietykalności na początku Lunge Attack. Rycerz Paladin Morglay Gastiga Secace Altachiara Durendal Aduro Khopesh Precieuse Battleaxe Labrys Hauteclaire Gringolet Corrougue Colada Ktuga Brinnig
Aegis Lunge+1 Dłuższy czas nietykalności na początku Lunge Attack. Rycerz Paladin Espadon Ddraig Goch Balmung Sanglamore Chrysaor Almace Solais Rapier Claiomh Solais Fragarach
Aegis Lunge+2 Dłuższy czas nietykalności na początku Lunge Attack. Paladyn Brak Caledfwlch Flaming Kopis Flamberge Curtana Ignis Fleuret Glorious Joyeuse
Aegis Aerial Dłuższy czas nietykalności na początku Aerial Attack. Rycerz Paladin Morglay Gastiga Secace Altachiara Durendal Aduro Khopesh Precieuse Labrys Hauteclaire Gringolet Brinnig Solais Rapier Claiomh Solais Fragarach
Aegis Aerial+1 Dłuższy czas nietykalności na początku Aerial Attack. Rycerz Paladin Espadon Ddraig Goch Balmung Sanglamore Chrysaor Almace Curtana Ignis Fleuret Glorious Joyeuse
Aegis Aerial+2 Dłuższy czas nietykalności na początku Aerial Attack. Paladyn Brak Caledfwlch Flaming Kopis Flamberge Brak
Multiple Aerial Zwiększa ilość ataków podczas Aerial Attack. Rycerz Paladyn Kawalerzysta Rubious Morglay Secace Brak Brak
Multiple Aerial+1 Zwiększa ilość ataków podczas Aerial Attack. Rycerz Paladin Altachiara Durendal Aduro Cutlass Brak Brak
Multiple Aerial+2 Zwiększa ilość ataków podczas Aerial Attack. Paladyn Aduro Khopesh Precieuse Espadon Ddraig Goch Brak Brak
Easy Surge Doskonałe ciosy są łatwiejsze. Rycerz Brak Brak Brak
Easy Surge+1 Doskonałe ciosy są łatwiejsze. Rycerz Brak Brak Brak
Easy Surge+2 Doskonałe ciosy są łatwiejsze. Rycerz Brak Brak Brak
Ring Present Pierścienie zwiększane z każdym atakiem Soul Surge. Rycerz Brak Brak Laevatein Corrougue Colada Fragarach
Ring Present+1 Pierścienie zwiększane z każdym atakiem Soul Surge. Rycerz Brak Brak Solais Rapier Claiomh Solais Curtana Ignis Fleuret Glorious
Ring Present+2 Pierścienie zwiększane z każdym atakiem Soul Surge. Rycerz Brak Brak Joyeuse
Surge Rescue Soul Surge ulepszone na podstawie "licznika uderzeń". Rycerz Paladyn Kawalerzysta Morglay Gastiga Secace Altachiara Durendal Galatine Labrys Hauteclaire Ktuga Brinnig Solais Rapier Claiomh Solais
Surge Rescue+1 Soul Surge ulepszone na podstawie "licznika uderzeń". Paladyn Kawalerzysta Aduro Cutlass Aduro Khopesh Precieuse Espadon Ddraig Goch Battleaxe Gringolet Balmung Sanglamore Chrysaor Almace Caledfwlch Fragarach Curtana Ignis Fleuret Glorious Joyeuse
Surge Rescue+2 Soul Surge ulepszone na podstawie "licznika uderzeń". Paladyn Brak Flaming Kopis Flamberge Brak
Ring Rescue Pierścienie zwiększane na podstawie "licznika uderzeń". Rycerz Paladyn Kawalerzysta Rubious Morglay Gastiga Secace Altachiara Durendal Aduro Khopesh Labrys Gringolet Balmung Hauteclaire Sanglamore Chrysaor Almace Caledfwlch Flaming Kopis Flamberge Colada Ktuga Brinnig Solais Rapier Claiomh Solais Ignis Fleuret
Ring Rescue+1 Pierścienie zwiększane na podstawie "licznika uderzeń". Rycerz Kawalerzysta Aduro Cutlass Precieuse Espadon Ddraig Goch Brak Fragarach Curtana Glorious Joyeuse
Ring Rescue+2 Pierścienie zwiększane na podstawie "licznika uderzeń". Rycerz Brak Brak Brak
Aegis Guard Wydłuża czas trwania obrony. Rycerz Paladin Brak Galatine Battleaxe Labrys Hauteclaire Gringolet Brak
Aegis Guard+1 Wydłuża czas trwania obrony. Rycerz Paladin Brak Balmung Sanglamore Chrysaor Almace Brak
Aegis Guard+2 Wydłuża czas trwania obrony. Rycerz Brak Caledfwlch Flaming Kopis Flamberge Brak
Quick Return Ulepsza czas reakcji podczas kolizji. Rycerz Kawalerzysta Arondight Gastiga Secace Altachiara Brak Ktuga Brinnig
Quick Return+1 Ulepsza czas reakcji podczas kolizji. Rycerz Kawalerzysta Durendal Aduro Cutlass Aduro Khopesh Brak Fragarach Curtana Ignis Fleuret Glorious Joyeuse
Quick Return+2 Ulepsza czas reakcji podczas kolizji. Kawalerzysta Precieuse Espadon Ddraig Goch Brak Brak
Lunge Attack Rusz do przodu i machnij pilotem Wii aby wykonać Lunge Attack. Rycerz Paladyn Kawalerzysta Arondight Rubious Morglay Gastiga Secace Altachiara Durendal Aduro Cutlass Aduro Khopesh Precieuse Espadon Ddraig Goch Galatine Battleaxe Labrys Hauteclaire Gringolet Balmung Sanglamore Chrysaor Almace Caledfwlch Flaming Kopis Flamberge Laevatein Corrougue Colada Ktuga Brinnig Solais Rapier Claiomh Solais Fragarach Curtana Ignis Fleuret Glorious Joyeuse
Aerial Attack Rusz do przodu i machnij pilotem Wii aby wykonać Aerial Attack. Rycerz Paladyn Kawalerzysta Arondight Rubious Morglay Gastiga Secace Altachiara Durendal Aduro Cutlass Aduro Khopesh Precieuse Espadon Ddraig Goch Galatine Battleaxe Labrys Hauteclaire Gringolet Balmung Sanglamore Chrysaor Almace Caledfwlch Flaming Kopis Flamberge Laevatein Corrougue Colada Ktuga Brinnig Solais Rapier Claiomh Solais Fragarach Curtana Ignis Fleuret Glorious Joyeuse
Lunge Spread Zwiększa zasięg Lunge Attack. Rycerz Paladin Rubious Morglay Gastiga Secace Altachiara Durendal Aduro Cutlass Aduro Khopesh Precieuse Espadon Ddraig Goch Hauteclaire Gringolet Balmung Chrysaor Almace Caledfwlch Ktuga Brinnig Solais Rapier Claiomh Solais Fragarach Curtana Ignis Fleuret Glorious Joyeuse
Lunge Spread+1 Zwiększa zasięg Lunge Attack. Paladyn Brak Sanglamore Flaming Kopis Flamberge Brak
Aerial Spread Zwiększa zasięg Aerial Attack. Rycerz Paladin Morglay Gastiga Secace Altachiara Durendal Aduro Cutlass Labrys Hauteclaire Gringolet Balmung Chrysaor Almace Glorious Brak
Aerial Spread+1 Zwiększa zasięg Aerial Attack. Paladyn Aduro Khopesh Precieuse Espadon Ddraig Goch Sanglamore Caledfwlch Flaming Kopis Flamberge Brak
Attack Spread Zwiększa zasięg ataków naziemnych. Rycerz Paladyn Kawalerzysta Morglay Durendal Aduro Cutlass Aduro Khopesh Precieuse Espadon Ddraig Goch Galatine Battleaxe Labrys Balmung Claiomh Solais Fragarach Curtana Ignis Fleuret Joyeuse
Attack Spread+1 Zwiększa zasięg ataków naziemnych. Paladyn Brak Sanglamore Chrysaor Almace Caledfwlch Flaming Kopis Flamberge Brak
Air Attack Spread Zwiększa zasięg ataków powietrznych. Rycerz Paladyn Kawalerzysta Morglay Secace Altachiara Durendal Aduro Cutlass Aduro Khopesh Precieuse Espadon Ddraig Goch Gringolet Balmung Ktuga Brinnig Fragarach Curtana
Air Attack Spread+1 Zwiększa zasięg ataków powietrznych. Paladyn Brak Sanglamore Chrysaor Almace Caledfwlch Flaming Kopis Flamberge Ignis Fleuret Glorious Joyeuse
Perfect Guard Obrona z doskonałym wyczuciem czasu. Rycerz Paladyn Kawalerzysta Arondight Rubious Morglay Gastiga Secace Altachiara Durendal Aduro Cutlass Aduro Khopesh Precieuse Espadon Ddraig Goch Galatine Battleaxe Labrys Hauteclaire Gringolet Balmung Sanglamore Chrysaor Almace Caledfwlch Flaming Kopis Flamberge Laevatein Corrougue Colada Ktuga Brinnig Solais Rapier Claiomh Solais Fragarach Curtana Ignis Fleuret Glorious Joyeuse
Easy Perfect Guard Wydłuża czas doskonałej obrony. Rycerz Paladin Secace Altachiara Durendal Aduro Cutlass Aduro Khopesh Precieuse Gringolet Balmung Sanglamore Chrysaor Brak
Easy Perfect Guard+1 Wydłuża czas doskonałej obrony. Rycerz Paladin Espadon Ddraig Goch Almace Caledfwlch Flaming Kopis Brak
Easy Perfect Guard+2 Wydłuża czas doskonałej obrony. Paladyn Brak Flamberge Brak
Dash Climb Zwiększona wspinaczka po ścianach po użyciu Jump Dash. Rycerz Paladyn Kawalerzysta Brak Brak Brak
Attack Step Atak jest możliwy po wykonaniu krótkiego skoku. Rycerz Paladyn Kawalerzysta Arondight Rubious Morglay Gastiga Secace Altachiara Durendal Aduro Cutlass Aduro Khopesh Precieuse Espadon Ddraig Goch Galatine Battleaxe Labrys Hauteclaire Gringolet Balmung Sanglamore Chrysaor Almace Caledfwlch Flaming Kopis Flamberge Laevatein Corrougue Colada Ktuga Brinnig Solais Rapier Claiomh Solais Fragarach Curtana Ignis Fleuret Glorious Joyeuse
Shield Break Tarcze stają się łatwiejsze do przebicia. Paladyn Brak Battleaxe Labrys Balmung Sanglamore Almace Caledfwlch Brak
Shield Break+1 Tarcze stają się łatwiejsze do przebicia. Paladyn Brak Chrysaor Flaming Kopis Flamberge Brak
Slow Gauge Zużycie Wskaźnika Duszy zredukowane. Paladyn Kawalerzysta Rubious Morglay Gastiga Secace Altachiara Hauteclaire Gringolet Balmung Sanglamore Ignis Fleuret Glorious Joyeuse
Slow Gauge+1 Zużycie Wskaźnika Duszy zredukowane. Paladyn Kawalerzysta Durendal Aduro Cutlass Aduro Khopesh Precieuse Espadon Ddraig Goch Chrysaor Almace Caledfwlch Flaming Kopis Flamberge Brak
Slow Gauge+2 Zużycie Wskaźnika Duszy zredukowane. Kawalerzysta Brak Brak Brak
Giant Killer Giant Ones stają się łatwiejsze do pokonania. Rycerz Paladyn Kawalerzysta Brak Brak Brak
Giant Killer+1 Giant Ones stają się łatwiejsze do pokonania. Rycerz Paladyn Kawalerzysta Brak Brak Brak
Dragon Killer Smok staje się łatwiejszy do pokonania. Rycerz Paladyn Kawalerzysta Brak Brak Brak
Dragon Killer+1 Smok staje się łatwiejszy do pokonania. Rycerz Paladyn Kawalerzysta Brak Brak Brak
Crest of the King Interakcje z mieszczanami przez dotyk. Rycerz Brak Brak Brak
Crest of Wind Zwiększa prędkośc biegu kosztem 1 pierścienia na sekundę. Kawalerzysta Brak Brak Brak
Crest of Fire Ataki stają się możliwe podczas biegu. Paladyn Brak Brak Brak
Crest of Heart Specjalny atak używany tylko przez Percival. Brak Brak Brak Fragarach Curtana Ignis Fleuret Glorious Joyeuse
Agility Specjalny atak używany tylko przez Lancelota. Brak Aduro Cutlass Aduro Khopesh Precieuse Espadon Ddraig Goch Brak Brak
Knight of Chaos Specjalny atak używany tylko przez Lancelota. Brak Ddraig Goch Brak Brak
Knight of Stone Specjalny atak używany tylko przez Gawaina. Brak Brak Flamberge Brak
Knight of Flame Specjalny atak używany tylko przez Percival. Brak Brak Brak Joyeuse
Soul Surge Wciśnij przycisk B kiedy posiadasz energię na Wskaźniku Duszy. Rycerz Paladyn Kawalerzysta Arondight Rubious Morglay Gastiga Secace Altachiara Durendal Aduro Cutlass Aduro Khopesh Precieuse Espadon Ddraig Goch Galatine Battleaxe Labrys Hauteclaire Gringolet Balmung Sanglamore Chrysaor Almace Caledfwlch Flaming Kopis Flamberge Laevatein Corrougue Colada Ktuga Brinnig Solais Rapier Claiomh Solais Fragarach Curtana Ignis Fleuret Glorious Joyeuse

Sonic Generations[]

W grze Sonic Generations Skill mogą być kupione w Skill Shop zap unkty, które gracz zdobywa po ukończeniu każdego aktu. Umiejętności mogą być odblokowane przez zebranie wszystkich pięciu czerwonych pierścieni w danym akcie, a inne stają się dostępne do kupienia po ukończeniu misji. Część jest wspólna, natomiast pozostałe są zarezerwowane tylko dla Klasycznego, lub Współczesnego Sonica. Obaj posiadają limit w postaci setki punktów, które mogą rozdzielić między wybrane umiejętności. Umiejętności działają tylko podczas normalnych poziomów - nie są dostępne podczas misji i walk z bossami.

Wspólne[]

Umiejętności wspólne z Sonic Generations
Nazwa Ikona Opis Punkty umiejętności
Power Brake
Skill Power Brake.png
Natychmiastowe zatrzymanie, niezależnie od prędkości. 10
Sure-Footed
Skill Sure Footed.png
Miękkie lądowanie po otrzymaniu uderzenia. 20
Safety Net
Skill Safety Net.png
Po restarcie, Sonic otrzymuje 10 pierścieni. 40
Last Chance
Skill Last Chance.png
Sonic otrzymuje Dodatkowe życie po straceniu wszystkich poprzednich żyć. 50
10-Second Rings
Skill 10 Second Rings.png
Upuszczone pierścienie znikają dopiero po 10 sekundach. 30
Athleticism
Skill Athleticism.png
Sonic traci mniej prędkości podczas chodzenia pod górę, lub pod wodą. 20
Time Break
Skill Time Break.png
Natychmiastowe spowolnienie czasu. 80
Super Sonic
Skill Super Sonic.png
Możliwa transformacja w Super Sonica po zebraniu 50 pierścieni. 100

Klasyczny Sonic[]

Umiejętności Klasycznego Sonica z Sonic Generations
Nazwa Ikona Opis Punkty umiejętności
Flame Shield
Skill Flame Shield.png
Ognista osłona, umożliwiająca Fire Dash. 70
Aqua Shield
Skill Aqua Shield.png
Wodna osłona, umożliwiająca Bound Jump i oddychanie pod wodą. 70
Thunder Shield
Skill Thunder Shield.png
Elektryczna osłona, umożliwiająca podwójny skok i przyciąganie pierścieni. 70
Twin Spin Attack
Skill Twin Spin Attack.png
Pozwala wykonać Insta-shield. 30
Invincible Start
Skill Invincible Start.png
Sonic rozpoczyna poziom z nietykalnością. 40
Shield
Skill Shield.png
Osłona chroniąca gracza przed jednym uderzeniem. 60
Power Sneakers
Skill Power Sneakers.png
Przyspiesza bieg Sonica. 60
Long Spin Dash
Skill Long Spin Dash.png
Sprint obrotowy pozwala pokonać większe odległości. 30
Treasure Scanner
Skill Treasure Scanner.png
Pozwala dostrzec niewidoczne przedmioty i sprężyny. 40
Atak naprowadzający
Skill Homing Attack.png
Pozwala wykonywać Atak naprowadzający. 100
Hercules Muscles
Skill Hercules Muscles.png
Szybsze przesuwanie przeszkód. 10
Breath Holder
Skill Breath Holder.png
Pozwala dłużej wytrzymać pod wodą. 20
Boardmaster
Skill Skateboard.png
Pozwala wskoczyć na deskorolkę w dowolnym momencie. 70
Ring Time
Skill Ring Time.png
Przez krótki czas zmienia przeciwników w pierścienie. 60

Współczesny Sonic[]

Umiejętności Współczesnego Sonica z Sonic Generations
Nazwa Ikona Opis Punkty umiejętności
Blast Off
Skill Blast Off.png
Pęd jest darmowy, jeśli gracz wykona go w momencie ukazania się napisu "GO!" na ekranie. 10
Speed Up
Skill Speed Up.png
Zwiększa prędkość Sonica 20
Direct Jump
Skill Direct Jump.png
Zwiększa szybkość Wall Jump. 30
Power Stomp
Skill Power Stomp.png
Wytwarza falę uderzeniową przy wykonywaniu Tupnięcia. 30
Quick Slide
Skill Quick Slide.png
Umożliwia wykonywanie Quick Step podczas jazdy na snowboardzie. 30
Acceleration
Skill Acceleration.png
Zwiększa prędkość na początku biegu. 10
Smasher Bonus
Skill Smasher Bonus.png
Niszczenie przeciwników wypełnia licznik Pędu. 30
Ring Energy Bonus
Skill Ring Energy Bonus.png
Zbieranie pierścieni wypełnia licznik Pędu znacznie szybciej. 40
Boost Gauge Up
Skill Boost Gauge Up.png
Zwiększa pojemność licznika Pędu. 60
Serial Homing
Skill Serial Homing.png
Atak naprowadzający w serii wykonywany jest szybciej. 40
Auto-Gauge
Skill Endless Boost Auto Gauge.png
Licznik Pędu wypełnia się automatycznie z czasem. 30
Gauge Rebooter
Skill Gauge Rebooter.png
Po restarcie licznik Pędu jest pełny. 30
Trick Mastery
Skill Trick Mastery.png
Szybsze wykonywanie trików. 60
Endless Boost
Skill Endless Boost Auto Gauge.png
Licznik Pędu nie wyczerpuje się, ale Sonic nie może zbierać pierścieni. 70

Sonic Forces[]

W grze Sonic Forces umiejętności przypisywane są do Wisponów, które można zdobyć po ukończeniu wyzwań i zdobywaniu złotych medali. Usprawniają one rozgrywkę Avatara.

Umiejętności w Sonic Forces
Ikona Opis
ShieldSkillSForces.png
Nakłada osłonę.
Recovery2SkillSForces.png
Pozwala podnosić się szybciej po otrzymaniu obrażeń.
RecoverySkillSForces.png
Pozwala wykonywać sekwencyjne Ataku porażenia szybciej.
IncreaseSpeedLandingSkillSForces.png
Przyspieszenie podczas lądowania.
IncreaseWireAttackSkillSForces.png
Atak porażenie jest szybszy.
IncreaseSpeedStompSkillSForces.png
Przyspieszenie po wylądowaniu używając Tupnięcia.
IncreaseSlidingSkillSForces.png
Wydłuża dystans ślizgu.
IncreaseSpeedGrindSkillSForces.png
Zwiększa szybkość jazdy po szynach.
IncreaseSpeedRingSkillSForces.png
Zbieranie pierścieni zwiększa prędkość.
IncreaseRingCheckpointSkillSForces.png
Nagradza pierścieniami za każdy punkt kontrolny.
IncreaseRingEnemySkillSForces.png
Nagradza pierścieniami za niszczonych przeciwników.
IncreaseRingStartSkillSForces.png
Przyznaje pierścienie na początku poziomu.
IncreasePointRingChainSkillSForces.png
Przyznaje bonusowe punkty podczas zbierania rzędów pierścieni.
BonusPointsRingsSkillSForces.png
Bonusowe punkty za zebranie 100 pierścieni.
IncreasePointEnemyChainSkillSForces.png
Bonusowe punkty za niszczenie wrogów jeden za drugim.
Invincible100RingSkillSForces.png
Czasowa nietykalność po zebraniu 100 pierścieni.
InvincibleBrakeSkillSForces.png
Blokuje wrogie ataki podczas hamowania.
BrakeSkillSForces.png
Pozwala natychmiast stanąć w miejscu, niezależnie od prędkości.
Advertisement