Sonic Wiki
Advertisement
Sonic Wiki

Ring Cap UPGear Part pojawiająca się w grze Sonic Riders: Zero Gravity. Zwiększa limit pierścieni jakie można zebrać.

Opis[]

Ring Cap UP to Gear Part, która po aktywacji zwiększa maksymalny udźwig pierścieni dla gracza. Jest to przydatne do zbierania pierścieni na zakup nowych Extreme Gear. Ilość o jaką zwiększony zostanie udźwig może wynosić 25, 50, albo 100 i jest zależna od danej Extreme Gear i/lub tego ile Ring Cap UP jest już aktywnych. Ma postać niebieskiej ikony z obręczą w środku. Tylko wybrane Extreme Gear mogą korzystać z tej modyfikacji:

Nazwa Wymagania
Bingo Star

Pierwsza: 50 pierścieni
Druga: 70 pierścieni i poprzedni Ring Cap UP

Chaos Emerald

Pierwsza: 30 pierścieni
Druga: 40 pierścieni i poprzedni Ring Cap UP

Gambler

Pierwsza: 50 pierścieni
Druga: 100 pierścieni i poprzedni Ring Cap UP

The Crazy 50 pierścieni
Wanted

Pierwsza: 50 pierścieni
Druga: 100 pierścieni i poprzedni Ring Cap UP

Advertisement