Sonic Wiki
Advertisement
Sonic Wiki

Naliczanie Perfect Bonusu w Sonic the Hedgehog 2

Perfect Bonus – rodzaj bonusu pojawiający się w grach serii Sonic the Hedgehog.

Opis[]

Sonic the Hedgehog 2[]

Perfect Bonus w Sonic the Hedgehog 2 można zdobyć w normalnych poziomach. Gracz musi zebrać wszystkie wolnostojące pierścienie w akcie. Super pierścienie nie są konieczne. Gracz nie musi również donieść wszystkich pierścieni do tabliczki mety lub kapsuły. Punkty przyznawane są za sam fakt zebrania pierścieni. Bonus wynosi 50000 punktów, co jest równe dodatkowemu życiu.

Sonic 3 & Knuckles/Blue Sphere[]

Perfect Bonus w grze Sonic 3 & Knuckles zdobywany jest w specjalnych poziomach. Warunkiem zdobycia bonusu jest zebranie wszystkich pierścieni w danym poziomie, zarówno tych utworzonych z niebieskich kul jak i tych leżących na planszy. Bonus wynosi 50000 punktów i jest przyznawany niezależnie od pomyślnego ukończenia poziomu.

W mini-grze Blue Sphere, która oparta jest na tych poziomach, bonus jest zdobywany tak samo. Nagrodą jednak nie są punkty, a możliwość przejścia dalej o 10 poziomów zamiast jednego. Ponadto bonus zależny jest od powodzenia poziomu.

Sonic Generations[]

Perfect Bonus w Sonic Generations zdobywany jest w zwykłych poziomach. Nie jest to jednak bonus punktowy. Warunkiem otrzymania bonusu jest przejście poziomu bez utraty życia. Przy naliczaniu wyników, po zsumowaniu wszystkich punktów pojawi się napis "Perfect Bonus", a ranga gracza zostanie podniesiona o jedną. Bonus jest niezbędny do zdobycia rangi S.

Sonic Mania[]

Perfect Bonus pojawi się w grze Sonic Mania. Będzie dostępny w bonusowym poziomie gry, który jest oparty na specjalnych poziomach z Sonic 3 & Knuckles. Metoda zdobycia bonusu jest taka sama jak w pierwowzorze.

Galeria[]

Advertisement