FANDOM


Modyfikacje Wydajności – element rozgrywki pojawiający się w grze Team Sonic Racing.

Opis Edytuj

W grze Team Sonic Racing Modyfikacje Wydajności to specjalne części do aut, które modyfikują ich wygląd i statystyki. Pojawiają się w trzech kategoriach: przód, tył, oraz koła. Gracz osobno aplikuje każdą część w garażu. Do danej kategorii może być przypisana tylko jedna modyfikacja. Modyfikacje Wydajności zwykle podwyższają pewne statystyki, a w zamian obniżają inne. Wpływają na następujące paski:

  • Przyspieszenie – tempo w jakim samochód zwiększa swoją prędkość.
  • Pęd – siła pędu z rur wydechowych i czas jego trwania.
  • Obrona – wytrzymałość na zderzenia i wrogie ataki.
  • Kierowanie – zręczność w zakręcaniu.
  • Prędkość maksymalna – najwyższa prędkość jaką może osiągnąć samochód.

Każda postać posiada 18 Modyfikacji Wydajności, które są równo podzielone na przód, tył, oraz koła. Łącznie w grze dostępnych jest 270 modyfikacji. Modyfikacje wydajności z różnych kategorii mogą być dowolnie łączone. Na początku gry gracz nie dysponuje żadnymi Modyfikacjami Wydajności. Odblokowywane są one wraz z postępem gry, oraz przez Kapsuły Mod za Żetony. Gracz ma także szansę wylosować legendarne Modyfikacje Wydajności, które są złotymi wersjami trzech zwykłych modyfikacji. Modyfikują statystyki tak samo jak ich normalne odpowiedniki. Zaaplikowanie całego zestawu legendarnych modyfikacji sprawi, że cały samochód będzie złoty.

Lista Modyfikacji Wydajności Edytuj

Przód Edytuj

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Megasilnik Megasilnik Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Silnik slizgu Silnik ślizgu Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Hipersilnik Hipersilnik Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarny Megasilnik Legendarny megasilnik Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje legendarny Silnik slizgu Legendarny silnik ślizgu Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Legendarny Hipersilnik Legendarny hipersilnik Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Hybrydowy silnik lotniczy Hybrydowy silnik lotniczy Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Wirujacy stozek Wirujący stożek Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Podbierak Podbierak Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarny Hybrydowy silnik lotniczy Legendarny hybrydowy silnik lotniczy Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendary wirujący stozek Legendarny wirujący stożek Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Legendarny podbierak Legendarny podbierak Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Maska zabijaki Maska zabijaki Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Maska wstrzasowa Maska wstrząsowa Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Grill wigoru Grill wigoru Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarna maska zabijaki Legendarna maska zabijaki Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarna maska wstrzasowa Legendarna maska wstrząsowa Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Legendary grill wigoru Legendarny grill wigoru Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Rdzen Piko Rdzeń Piko Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Kolczasta maska Kolczasta maska Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Fazowa maska Fazowa maska Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarny rdzen Piko Legendarny rdzeń Piko Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarna Kolczasta maska Legendarna kolczasta maska Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Legendarna Fazowa maska Legendarna fazowa maska Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Powietrzne sprezyny Potężne sprężyny Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Superwozek Superwózek Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Maska blyskawicy Maska błyskawicy Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarne potezne sprezyny Legendarne potężne sprężyny Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarny superwozek Legendarny superwózek Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Legendarna maska blyskawicy Legendarna maska błyskawicy Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Obijajace zderzaki Obijające zderzaki Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Wodna maska Wodna maska Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Skrzelowy grill Skrzelowy grill Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarne obijajace zderzaki Legendarne obijające zderzaki Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarna Wodna maska Legendarna wodna maska Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Legendarny Skrzelowy grill Legendarny skrzelowy grill Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Wasiasty grill Wąsiasty grill Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Krolewski straznik Królewski strażnik Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Mruczacy silnik Mruczacy silnik Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarny Wasiasty grill Legendarny wąsiasty grill Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarny Krolewski straznik Legendarny królewski straznik Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Legendarny mruczacy silnik Legendarny mruczący silnik Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Luk obroncy Łuk obrońcy Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Silnik aeonow Silnik aeonów Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Maska skupienia Maska skupienia Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarny Luk obroncy Legendarny łuk obrońcy Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarny silnik aeonow Legendarny silnik aeonów Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Legendarna maska skupienia Legendarna maska skupienia Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Maska scigacza Maska ścigacza Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Pluskajacy silnik Pluskający silnik Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Rytmiczny akcelerator Rytmiczny akcelerator Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarna Maska scigacza Legendarna maska ścigacza Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarny Pluskajacy silnik Legendarny pluskający silnik Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Legendarny rytmiczny akcelerator Legendarny rytmiczny akcelerator Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Doskonaly silnik Doskonały silnik Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Maska Marii Maska Marii Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Hipersilnik Shadow Hipersilnik Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarny Doskonaly silnik Legendarny doskonały silnik Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarna Maska Marii Legendarna maska Marii Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Legendarny Hipersilnik Shadow Legendarny hipersilnik Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Grabiezcza oslona Grabieżcza osłona Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Maska dumy Maska dumy Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Dziki silnik Dziki silnik Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarna Grabiezcza oslona Legendarna grabieżcza osłona Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarna maska dumy Legendarna maska dumy Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Legendarny dziki silnik Legendarny dziki silnik Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Pneumatyczne ramiona Pneumatyczne ramiona Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarna zintegrowana predkosc Zintegrowana prędkość Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Czujnik sterowania Czujnik sterowania Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarne pneumatyczne ramiona Legendarne pneumatyczne ramiona Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarna zintegrowana predkosc Legendarna zintegrowana prędkość Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Legendarny Czujnik sterowania Legendarny czujnik sterowania Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Exo-pancerz Exo-pancerz Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Oslona biegowa Osłona biegowa Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Cyfrowy interfejs Cyfrowy interfejs Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarny Exo-pancerz Legendarny exo-pancerz Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarna oslona biegowa Legendarna osłona biegowa Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Legendarny cyfrowy interfejs Legendarny cyfrowy interfejs Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Kolczasty zderzak Kolczasty zderzak Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Motor roboczy Motor roboczy Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Cyklonaped Cyklonapęd Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarny Kolczasty zderzak Legendarny kolczasty zderzak Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarny motor roboczy Legendarny motor roboczy Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Legendarny cyklonaped Legendarny cyklonapęd Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Paszcza Zeti Paszcza Zeti Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Dziki silnik Zavok Dziki silnik Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Silnik bestii Silnik bestii Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarna Paszcza Zeti Legendarna paszcza Zeti Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarny dziki silnik Zavok Legendarny dziki silnik Prędkość maksymalna Przyspieszenie
Obrona
Modyfikacje Legendarny silnik bestii Legendarny silnik bestii Przyspieszenie
Kierowanie
Pęd
Obrona

Tył Edytuj

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje klatka wyzwan Klatka wyzwan Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Turbosilniki Turbosilniki Pęd Obrona
Modyfikacje Dynamiczne skrzydla Dynamiczne skrzydła Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarna Klatka wyzwan Legendarna klatka wyzwań Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacja Legendarne Turbosilniki Legendarne turbosilniki Pęd Obrona
Modyfikacje Legendarne Dynamiczne skrzydla Legendarne dynamiczne skrzydła Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Rama dyfuzyjna Rama dyfuzyjna Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Silnik tornado Silnik tornado Pęd Obrona
Modyfikacje Kondensator kryształów Kondensator kryształów Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarna rama dyfuzyjna Legendarna rama dyfuzyjna Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Legendarny silnik tornado Legendarny silnik tornado Pęd Obrona
Modyfikacje Legendarny Kondensator krysztalow Legendarny kondensator kryształów Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje solidne wzmocnienia Solidne wzmocnienia Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Szybki szybowiec Szybki szybowiec Pęd Obrona
Modyfikacje Potezne dysze Potężne dysze Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarne solidne wzmocnienia Legendarne solidne wzmocnienia Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Legendarny Szybki szybowiec Legendarny szybki szybowiec Pęd Obrona
Modyfikacje Legendarne potezne dysze Legendarne potężne dysze Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Klatka lobuza Klatka łobuza Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Kolczasty spoiler Kolczasty spoiler Pęd Obrona
Modyfikacje Pulsacyjny bagaznik Pulsacyjny bagażnik Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarna Klatka lobuza Legendarna klatka łobuza Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Legendarny kolczasty spoiler Legendarny kolczasty spoiler Pęd Obrona
Modyfikacje Legendarny pulsacyjny bagaznik Legendarny pulsacyjny bagażnik Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Gietki wozek Giętki wózek Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Slodkie smigielko Słodkie śmigiełko Pęd Obrona
Modyfikacje Skrzydla wrozki Skrzydła wróżki Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarny Gietki wozek Legendarny giętki wózek Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Legendarne slodkie smigielko Legendarne słodkie śmigiełko Pęd Obrona
Modyfikacje Legendarne skrzydla wrozki Legendarne skrzydła wróżki Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Bagienne krzykacze Bagienne krzykacze Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Powietrzne pletwy Powietrzne płetwy Pęd Obrona
Modyfikacje Katalizator Katalizator Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarne bagienne krzykacze Legendarne bagienne krzykacze Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Legendarne Powietrzne pletwy Legendarne powietrzne płetwy Pęd Obrona
Modyfikacje Legendarny katalizator Legendarny katalizator Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Szponiasta rama Szponiasta rama Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Krolewski spoiler Królewski spoiler Pęd Obrona
Modyfikacje Pirokatalizator Pirokatalizator Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarna szponiasta rama Legendarna szponiasta rama Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Krolewski spoiler Legendarny królewski spoiler Pęd Obrona
Modyfikacje Legendarny pirokatalizator Legendarny pirokatalizator Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Wieczny dopalacz Wieczny dopalacz Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Powietrzne spoilery Powietrzne spoilery Pęd Obrona
Modyfikacje Dynamo nieskonczonosci Dynamo nieskończoności Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna
Modyfikacji Legendarny Wieczny dopalacz Legendarny wieczny dopalacz Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Legendarny powietrzny spoiler Legendarny powietrzny spoiler Pęd Obrona
Modyfikacje Legendarne dynamo nieskonczonosci Legendarne dynamo nieskończoności Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Dysze lancuchowe Dysze łańcuchowe Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Laskoczacy ogon Łaskoczący ogon Pęd Obrona
Modyfikacje Miotacze basu Miotacze basu Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarne Dysze lancuchowe Legendarne dysze łańcuchowe Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Legendarny laskoczacy ogon Legendarny łaskoczący ogon Pęd Obrona
Modyfikacje Legendarne Miotacze basu Legendarne miotacze basu Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Ostateczna obrona Ostateczna obrona Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Spoiler predkosci Spoiler prędkości Pęd Obrona
Modyfikacje Stabilizator ochronny Stabilizator ochronny Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarna ostateczna obrona Legendarna ostateczna obrona Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Legendarny Spoiler predkosci Legendarny spoiler prędkości Pęd Obrona
Modyfikacje Legendarny stabilizator ochronny Legendarny stabilizator ochronny Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Kuferek Kuferek Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Dysze klejnotow Dysze klejnotów Pęd Obrona
Modyfikacje Skrzydla lotrzyka Skrzydła łotrzyka Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarny Kuferek Legendarny kuferek Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Legendarne Dysze klejnotow Legendarne dysze klejnotów Pęd Obrona
Modyfikacje Legendarne Skrzydla Lotrzyka Legendarne skrzydła łotrzyka Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Reaktor fuzyjny Reaktor fuzyjny Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Naped strumieniowy Napęd strumieniowy Pęd Obrona
Modyfikacje Dysze kinetyczne Dysze kinetyczne Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarny Reaktor fuzyjny Legendarny reaktor fuzyjny Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Legendarny naped strumieniowy Legendarny napęd strumieniowy Pęd Obrona
Modyfikacje Legendarne dysze kinetyczne Legendarne dysze kinetyczne Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Wybuchowy modul Wybuchowy moduł Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Wspomagacz pospiechu Wspomagacz pośpiechu Pęd Obrona
Modyfikacje Silnik energii Silnik energii Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarny Wybuchowy modul Legendarny wybuchowy moduł Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Legendarny wspomagacz pospiechu Legendarny wspomagacz pośpiechu Pęd Obrona
Modyfikacje Legendarny Silnik energii Legendarny silnik energii Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Dysze luskowe Dysze łuskowe Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Dysza jajeczna MKIII Dysza jajeczna Mk. III Pęd Obrona
Modyfikacje Zebatki sterujace Zębatki sterujące Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarne dysze luskowe Legendarne dysze łuskowe Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Legendarna dysza jajeczna MkIII Legendarna dysza jajeczna Mk. III Pęd Obrona
Modyfikacje Legendarne zebatki sterujace Legendarne zębatki sterujące Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Niszczycielska oslona Niszczycielska osłona Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Powiekszacz Zeti Powiększacz Zeti Pęd Obrona
Modyfikacje Dopalacze szokowe Dopalacze szokowe Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna
Modyfikacje Legendarna niszczycielska osłona Legendarna niszczycielska osłona Pęd
Obrona
Przyspieszenie
Kierowanie
Modyfikacje Legendarny przyspieszacz Zeti Legendarny przyspieszacz Zeti Pęd Obrona
Modyfikacje Legendarne dopalacze szokowe Legendarne dopalacze szokowe Przyspieszenie
Obrona
Prędkość maksymalna

Koła Edytuj

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Potworny bieznik Potworny bieżnik Obrona Kierowanie
Modyfikacje Dzwiekowe wirowki Dźwiękowe wirówki Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Szarzujace Opony Szarżujące opony Kierowanie Pęd
Modyfikacje Legendarny Potworny bieznik Legendarny potworny bieżnik Obrona Kierowanie
Modyfikacje Legendarne dzwiekowe wirowki Legendarne dźwiękowe wirówki Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarne szarzujace opony Legendarne szarżujące opony Kierowanie Pęd

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Zawieszenie adaptacyjne Zawieszenie adaptacyjne Obrona Kierowanie
Modyfikacje Wirujace kola Wirujące koła Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Pulsujace kola Pulsujące koła Kierowanie Pęd
Modyfikacje Legendarne Zawieszenie adaptacyjne Legendarne zawieszenie adaptacyjne Obrona Kierowanie
Modyfikacje Legendarne wirujace kola Legendarne wirujące koła Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarne Pulsujace kola Legendarne pulsujące koła Kierowanie Pęd

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Skalne uchwyty Skalne uchwyty Obrona Kierowanie
Modyfikacje Gladka guma Gładka guma Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Spiralne kola Spiralne koła Kierowanie Pęd
Modyfikacje Legendarne Skalne uchwyty Legendarne skalne uchwyty Obrona Kierowanie
Modyfikacje Legendarna Gladka guma Legendarna gładka guma Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacja Legendarne Spiralne kola Legendarne spiralne koła Kierowanie Pęd

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Plomienne piasty Płomienne piasty Obrona Kierowanie
Modyfikacje Rozane felgi Różane felgi Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Energetyczne felgi Energetyczne felgi Kierowanie Pęd
Modyfikacje Legendarne Plomienne piasty Legendarne płomienne piasty Obrona Kierowanie
Modyfikacje Legendarne Rozane felgi Legendarne różane felgi Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarne Energetyczne felgi Legendarne energetyczne felgi Kierowanie Pęd

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Wzmocnione walki Wzmocnione wałki Obrona Kierowanie
Modyfikacje Zwrotne kola Zwrotne koła Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Dynamiczne dyski Dynamiczne dyski Kierowanie Pęd
Modyfikacje Legendarne wzmocnione walki Legendarne wzmocnione wałki Obrona Kierowanie
Modyfikacje Legendarne Zwrotne kola Legendarne zwrotne koła Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarne Dynamiczne dyski Legendarne dynamiczne dyski Kierowanie Pęd

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Palczasty bieznik Palczasty bieżnik Obrona Kierowanie
Modyfikacje Sieciowe kola Sieciowe koła Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Kocie kola Kocie koła Kierowanie Pęd
Modyfikacje Legendarny palczasty bieznik Legendarny palczasty bieżnik Obrona Kierowanie
Modyfikacje Legendarne Sieciowe kola Legendarne sieciowe koła Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarne Kocie kola Legendarne kocie koła Kierowanie Pęd

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Opony pioniera Opony pioniera Obrona Kierowanie
Modyfikacje Kola miedzywymiarowe Koła międzywymiarowe Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Zgrabny uchwyt Zgrabny uchwyt Kierowanie Pęd
Modyfikacje Legendarne Opony pioniera Legendarne opony pioniera Obrona Kierowanie
Modyfikacje Legendarne kola miedzywymiarowe Legendarne koła międzywymiarowe Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarny zgrabny uchwyt Legendarny zgrabny uchwyt Kierowanie Pęd

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Opony obroncy Opony obrońcy Obrona Kierowanie
Modyfikacje Felgi stabilnosci Felgi stabilności Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Gladkie walki Gładkie wałki Kierowanie Pęd
Modyfikacje Legendarne Opony obroncy Legendarne opony obrońcy Obrona Kierowanie
Modyfikacje Legendarne Felgi stabilnosci Legendarne felgi stabilności Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarne gladkie walki Legendarne gładkie wałki Kierowanie Pęd

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Wybuchowe kola Wybuchowe koła Obrona Kierowanie
Modyfikacje Ostre piasty Ostre piasty Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Opony tempa Opony tempa Kierowanie Pęd
Modyfikacje Legendarne wybuchowe kola Legendarne wybuchowe koła Obrona Kierowanie
Modyfikacje Legendarne ostre piasty Legendarne ostre piasty Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarne Opony tempa Legendarne opony tempa Kierowanie Pęd

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Niesmiertelne wirowki Nieśmiertelne wirówki Obrona Kierowanie
Modyfikacje Szybkie kola Szybkie koła Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Fotonowa guma Fotonowa guma Kierowanie Pęd
Modyfikacje Legendarne Niesmiertelne wirowki Legendarne nieśmiertelne wirówki Obrona Kierowanie
Modyfikacje Legendarne Szybkie kola Legendarne szybkie koła Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarna Fotonowa guma Legendarna fotonowa guma Kierowanie Pęd

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Nocne opony Nocne opony Obrona Kierowanie
Modyfikacje Sercowe piasty Sercowe piasty Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Wirowki lotra Wirówki łotra Kierowanie Pęd
Modyfikacje Legendarne Nocne opony Legendarne nocne opony Obrona Kierowanie
Modyfikacje Legendarne Sercowe piasty Legendarne sercowe piasty Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarne wirowki lotra Legendarne wirówki łotra Kierowanie Pęd

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Gasienice mechaniczne Gąsienice mechaniczne Obrona Kierowanie
Modyfikacje Szybki zyrator Szybki żyrator Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Trakcja obrotowa Trakcja obrotowa Kierowanie Pęd
Modyfikacje Legendarne gasienice mechaniczne Legendarne gąsienice mechaniczne Obrona Kierowanie
Modyfikacje Legendarny Szybki zyrator Legendarny szybki żyrator Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarna Trakcja obrotowa Legendarna trakcja obrotowa Kierowanie Pęd

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Opony impulsowe Opony impulsowe Obrona Kierowanie
Modyfikacje Metalowe wirowki Metaloe wirówki Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Skrzace felgi Skrzące felgi Kierowanie Pęd
Modyfikacje Legendarne opony impulsowe Legendarne opony impulsowe Obrona Kierowanie
Modyfikacje Legendarne Metalowe wirowki Legendarne metalowe wirówki Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarne Skrzace felgi Legendarne skrzące felgi Kierowanie Pęd

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Dudniace kola Dudniące koła Obrona Kierowanie
Modyfikacje Kola turbinowe Koła turbinowe Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Kola plazmowe Koła plazmowe Kierowanie Pęd
Modyfikacje Legendarne Dudniace kola Legendarne dudniące koła Obrona Kierowanie
Modyfikacje Legendarne kola turbinowe Legendarne koła turbinowe Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje legendarne kola plazmowe Legendarne koła plazmowe Kierowanie Pęd

Obraz Nazwa Modyfikowane statystyki
Zwiększone Obniżone
Modyfikacje Brutalne kola Brutalne koła Obrona Kierowanie
Modyfikacje Tnace wirowki Tnące wirówki Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Walki Zeti Wałki Zeti Kierowanie Pęd
Modyfikacje Legendarne brutalne kola Legendarne brutalne koła Obrona Kierowanie
Modyfikacje Legendarne tnace wirowki Legendarne tnące wirówki Przyspieszenie
Prędkość maksymalna
Pęd
Obrona
Modyfikacje Legendarne walki Zeti Legendarne wałki Zeti Kierowanie Pęd

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.