Sonic Wiki

Na Wiki mogą się znajdować spoilery do filmu Sonic 2. Szybki jak błyskawica. Przeglądasz na własną odpowiedzialność!


Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem działań administracyjno-edycyjnych w ubiegłym miesiącu. Opisano je w tym wątku.

CZYTAJ WIĘCEJ

Sonic Wiki
Advertisement
Sonic Wiki

Level Select – specjalne menu z listą poziomów w grze, które umożliwia rozpoczęcie gry na wybranym przez siebie poziomie. Najczęściej też znajduje się tam Sound Test i możliwość włączenia Debug Mode. W starszych grach było to ukryte menu dostępne jedynie po wpisaniu wciśnięciu odpowiednich przycisków lub wykonaniu określonych czynności. Później wybór poziomu stało się standardowym elementem menu.

Sposoby na odblokowanie[]

Sonic the Hedgehog (1991)[]

Level Select w Sonic the Hedgehog

Level Select pojawił się już w pierwszej grze z serii. Składa się z czarnego tła oraz ekranu tytułowego gry w sepii. Aby odblokować Level Select w Sonic the Hedgehog należy na ekranie tytułowym wcisnąć kombinację: ↑ ↓ ← → po czym odegrany zostanie odgłos zbierania pierścienia. Należy przytrzymać A i wcisnąć start, aby przejść do menu Level Select. W japońskiej wersji działa natomiast tylko kombinacja ↑ ↓ ↓ ↓ ← →.

W Reedycji z 2013 roku menu Level Select zostało zmienione aby wyglądało tak jak w standardowym, niebieskim formacie z późniejszych gier. Można tu dodatkowo włączać opcję Szmaragdów Chaosu i zmieniać postacie. W tej wersji gracz musi rozpocząć grę w trybie bez zapisu. Na ekranie Segi należy dotknąć po kolei litery S-E-G-A, po czym odegrany zostanie odgłos pierścienia. Należy następnie przytrzymać dwa palce na ekranie i poczekać aż zostanie przeniesiony do menu Level Select.

Sonic the Hedgehog 2 (16-bit)[]

Level Select w Sonic the Hedgehog 2

W Sonic the Hedgehog 2 menu Level Select posiada teraz niebieskie tło z listą dostępnych poziomów - wygląd ten posłużył również do niemal każdej kolejnej gry z serii. Przy wyborze poziomu wyświetlana jest także jego ikona. Aby odblokować Level Select należy w menu Sound Test odegrać następujące utwory w kolejności: 19, 65, 09 and 17. Gracz usłyszy wtedy odgłos pierścienia. Należy wtedy wrócić na ekran tytułowy wciskając start. Następnie należy nacisnąć start, podświetlić menu 1 PLAYER i nacisnąć A + START.

Level Select w wersji z prototypu

W prototypie "Simon Wai" Level Select wyglądał podobnie jak w poprzedniej grze, z ekranem tytułowym w odcieniach szarości. W tej wersji Level Select był również dostępny po wciśnięciu startu i przytrzymaniu przycisku A.

W Reedycji z 2013 roku menu zostało przerobione tak jak w Reedycji Sonic the Hedgehog z 2013 roku. Na listę poziomów dodano również Hidden Palace Zone, a także nowy, ósmy specjalny poziom. Dostępna jest także wczesna wersja Hidden Palace Zone, odblokowywana po odegraniu odpowiedniej kombinacji w Sound Test. Level Select odblokowywany jest tak samo jak w oryginale.

Sonic the Hedgehog 2 (8-bit)[]

Level Select w Sonic the Hedgehog 2 na Game Gear

W Sonic the Hedgehog 2 na Game Gear podczas uruchamiania gry należy przytrzymać D-pad w kierunku południowo-zachodnim, oraz przyciski 1 i 2 jednocześnie. Należy trzymać wszystkie przyciski aż do ekranu tytułowego. Kiedy Tails mrugnie dwukrotnie na ekranie tytułowym, należy wcisnąć START, nadal trzymając pozostałe trzy przyciski. Level Select posiada tutaj brązowe tło.

Level Select w Sonic the Hedgehog 2 na Master System

W wersji na Master System Kiedy gra się uruchamia należy przytrzymać strzałkę w lewo na D-padzie i wcisnąć przyciski 1 oraz 2 na drugim kontrolerze. Należy nadal trzymać wszystkie przyciski, aż ekran stanie się całkowicie niebieski i rozpocznie się animacja z czołówki. Level Select posiada tutaj standardowe, niebieskie tło.

Sonic the Hedgehog CD[]

Level Select w Sonic the Hedgehog CD

W Sonic the Hedgehog CD Level Select otrzymał nazwę Stage Select. Został przerobiony na biało-niebieski ekran i wyświetla tylko jeden poziom na ekranie, z trzema znakami: pierwszy oznacza poziom, drugi numer aktu, a trzeci linię czasową (A - teraźniejszość, B - przeszłość, C - dobra przyszłość, D - zła przyszłość). Aby odblokować Level Select należy wcisnąć kombinację ↑ ↓ ↓ ← → na ekranie tytułowym i przytrzymać przycisk B. W wersji na PC z 1996 roku kombinacja jest taka sama, ale zamiast przycisku B trzeba wcisnąć spację. W reedycji z 2011 roku Level Select dostępny jest w menu Extra, po ukończeniu Specjalnych poziomów w trybie Time Attacku, z łącznym czasem poniżej pięciu minut.

Sonic the Hedgehog Spinball[]

W Sonic the Hedgehog Spinball menu Level Select nie jest dostępne, ale gracz może przenosić się szybko między poziomami poprzez podobny kod. Aby to zrobić gracz musi przejść do menu opcji i wcisnąć kombinację: A ↓ B ↓ C ↓ A B ↑ A C ↑ B C ↑. Po usłyszeniu dźwięku będzie można wrócić na ekran tytułowy. Na ekranie tytułowym przytrzymanie przycisku A przenosi gracza do Lava Powerhouse, B do The Machine, a C do Showdown.

Sonic Chaos[]

Level Select w Sonic Chaos

W Sonic Chaos w obu wersjach kiedy gra przechodzi do ekranu tytułowego i pojawia się napis "Press Start Button" należy wcisnąć kombinację: ↓ ↓ ↑ ↑ → ← → → ← 1 2 i przycisk startu.

Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles[]

Level Select w Sonic the Hedgehog 3

W tej grze Level Select posiada taki sam, niebieski wygląd. W każdej z wersji gry pojawiają się jednak inne sposoby na odblokowanie. W Sonic the Hedgehog 3 aby odblokować Level Select (i przy okazji Debug Mode) należy nacisnąć kombinację ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑. Trudność kodu polega na tym, ze gracz musi go wykonać w bardzo krótkim czasie, od momentu gdy logo Sega zanika do momentu kiedy Sonic wskakuje na ekran. Jeśli jednak uda się poprawnie wprowadzić kod, to powinien zostać odegrany dźwięk zbieranego pierścienia. Następnie po naciśnięciu dwa razy strzałki w dół (lub raz w górę) pokaże się opcja "Sound Test". Klikając ją gracz zostanie przeniesiony do menu Level Select z włączonym Debug Mode oraz Sound Testem.

Level Select w Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles i Sonic & Knuckles

W Sonic & Knuckles należy normalnie zacząć grę na Mushroom Hill Zone, a następnie poszukać windy z uchwytami, na których należy się zawiesić. Następnie trzeba wprowadzić kombinację ← ← ← → → → ↑ ↑ ↑. Jeśli zostało to poprawnie wykonane, rozlegnie się dźwięk zdobywania pierścienia. Po tym należy zapauzować grę i nacisnąć A aby powrócić do ekranu tytułowego. Tam należy nacisnąć A + START. Poza normalnymi poziomami z Sonic & Knuckles, na liście dostepne są również poziomy z Sonic the Hedgehog 3.

W Sonic 3 & Knuckles należy normalnie zacząć grę na Angel Island Zone, a następnie poszukać liany, która jest na zalinkowanym obrazku i zawiesić się na niej. Tam należy nacisnąć kombinację ← ← ← → → → ↑ ↑ ↑. Jeśli zostało to poprawnie wykonane, rozlegnie się dźwięk zdobywania pierścienia. Po tym należy zapauzować grę i nacisnąć A aby powrócić do ekranu tytułowego. Tam należy nacisnąć dwa razy strzałkę w dół (lub raz w górę) aby zobaczyć opcję "Sound Test". Po wejściu do niej ukaże się Level Select.

Sonic the Hedgehog Triple Trouble[]

Level Select w Sonic the Hedgehog Triple Trouble

W Sonic the Hedgehog Triple Trouble podczas uruchamiania gry należy przytrzymać strzałkę w górę na D-padzie, aż do momentu kiedy Knuckles zdobędzie trzeci Szmaragd Chaosu w czołówce. Gracz musi wtedy wcisnąć przycisk startu, aby odegrano odgłos pierścienia. Na ekranie tytułowym trzeba wybrać postać, po czym gracz przeniesie się do menu "Zone Select".

Knuckles' Chaotix[]

Level Select w Knuckles' Chaotix

W grze Knuckles' Chaotix gracz musi wejść do menu "Color Test" i ustawić sześć numerów w lewym górnym rogu. Pierwszy rząd trzeba ustawić na 06, 0B i 11, a drugi na 04, 00 i 04. Należy wcisnąć start aby powrócić do ekranu tytułowego, gdzie na dole ekranu pojawi się opcja "Stage Select". Gracz może się za jej pomocą przenieść do listy dostepnych poziomów. Podczas grania na poziomie wybranym poprzez Stage Select jeśli gracz zapauzuje grę, to możliwe będzie przemieszczanie postaci w dowolne miejsce za pomocą D-pada, a trzymania przycisku A, B, lub C przyspiesza ruch postaci.

Tails' Skypatrol[]

Level Select w Tails' Skypatrol

W Tails' Skypatrol na ekranie tytułowym należy wcisnąć strzałkę w górę na D-padzie i jednocześnie przycisk 2, a następnie start. Przenosi to gracza do menu "Sekretnych Opcji", gdzie oprócz Level Select dostępny jest także Sound Test muzyki i efektów dźwiękowych. Poziomy wybierane są poprzez ustawienie numeru po prawej stronie.

Sonic Labyrinth[]

Level Select w menu Sonic Labyrinth

W Sonic Labyrinth na ekranie tytułowym należy wprowadzić kombinację ↑ ↑ → → → ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ← ← ← ← ← ← ← ← ←. Pojawi się wtedy opcja "Select" w menu, a opcja Sound Test zostanie zastąpiona przez Level Select.

Sonic Blast[]

Level Select w Sonic Blast

W Sonic Blast na ekranie tytułowym należy wprowadzić kombinację ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ 1 2 1 2 START aby odblokować Level Select. W tej wersji lista posiada szare tło.

Sonic 3D Blast[]

Level Select w Sonic 3D Blast

W Sonic 3D Blast w wersji na Sega Genesis na ekranie tytułowym należy wprowadzić kombinację B A → A C ↑ ↓ A, aby przenieść się do menu. Po rozpoczęciu gry z menu pojawia się opcja Level Select. Po wyborze poziomu z listy gracz może szybko przejść do następnego aktu wciskając Start i przycisk A. Jon Burt, deweloper gry, wyjaśnił również, że można również dostać się do sekretnego Level Select poprzez fizyczne uderzanie kartridża z grą.

W wersji na Sega Saturn należy przytrzymać pad kontrolny w kierunku północno-zachodnim, oraz jednocześnie przyciski A i C. Aktywowany zostaje wówczas kod, który sprawi że napis "Press Start" na ekranie tytułowym przestanie migać. W tej wersji nie pojawia się lista poziomów, ale zamiast tego gracz może aktywować kod w trakcie rozgrywki. Należy zapauzować grę i wcisnąć przycisk A, aby przejść do następnego aktu, lub B aby przejść do kolejnego poziomu. Wciśnięcie przycisku C sprawia natomiast, że gracz pomija bossa poziomu Panic Puppet Zone. Przycisk X przyznaje dodatkowe życie, przycisk Y darmowy Sonic Medal, a Z wszystkie Szmaragdy Chaosu.

W japońskiej wersji na Saturna należy wcisnąć strzałkę w dół trzy razy na d-padzie, a następnie dowolny z sześciu przycisków. Powinien zostać wtedy odegrany odgłos pierścienia. Należy następnie wcisnąć START i wejśc do menu. Przed rozpoczęciem gry trzeba przytrzymać jeden z sześciu przycisków, który odpowiada pierwszemu aktowi poziomu w grze, a następnie START aby przenieść się na ten poziom. Przycisk A przenosi do Rusty Ruin Zone, B do Spring Stadium Zone, C do Diamond Dust Zone, X do Volcano Valley Zone, Y do Gene Gadget Zone, a Z do Panic Puppet Zone.

Sonic Heroes[]

Podczas produkcji Sonic Heroes menu wyboru poziomu było dostępne dla deweloperów w celu testowania poziomów. Z tego menu można było również aktywować lub dezaktywować wydarzenia, demo, oraz tryby filmowe. W finalnej wersji usunięto jednak dostęp do tej listy.

Sonic Mania[]

Level Select w Sonic Manii

W grze Sonic Mania Level Select posiada taki sam niebieski wygląd jak w Sonic the Hedgehog 2. Aby odblokować Level Select należy wejść do trybu Mania Mode i w opcjach gry włączyć Debug Mode. Należy następnie najechać na opcję gry bez zapisu i wprowadzić następujące kombinacje aby aktywować Level Select:

W menu Level Select poza wyborem poziomów gracz może także zmieniać postacie: kwadrat (PS)/X (Xbox One)/Y (Switch)/Q (PC). Jeśli Sonic jest wybrany, można wcisnąć trójkąt (PS)/Y (Xbox One)/X (Switch)/W (PC) aby towarzyszył mu Tails.

Przed wersją Version 1.03 Level Select można również było odblokowac poprzez ekran tytułowy, wciskająć odpowiednią kombinację przed pojawieniem się napisu "Press Any Button":

Po pojawieniu się napisu na ekranie należało trzymać wspomniane przyciski, a następnie dowolny inny klawisz.

Ciekawostki[]

Advertisement