Sonic Wiki
Sonic Wiki

Giant Step – umiejętność Amy pojawiająca się w grach Sonic Advance, Sonic Advance 3.

Opis[]

Giant Step to umiejętność polegająca na wykonaniu szybkiego skoku do przodu. Wykonuje się ją poprzez kucnięcie i skoczenie. W Sonic Advance 3 Amy będzie musiała być w parze z Tailsem lub Cream aby wykonać tę umiejętność.