Sonic Wiki
Advertisement
Sonic Wiki

Evil Foundry – czwarty świat w grze Sonic and the Secret Rings. Jest to forteca starożytnej cywilizacji, w której znajduje się wielka odlewnia golemów. Znajduje się tu czerwony Pierścień Świata.

Opis[]

Evil Foundry to wielki, uprzemysłowiony zamek, w którego głębi znajduje się odlewnia golemów, pełna gorących kadzi z lawą. Mimo że jest to czwarty świat w grze, to gracz odwiedzi go początkowo tylko na jedną misję. Można tu potem wrócić dopiero po zdobyciu niebieskiego Pierścienia Świata z Pirate Storm, który jest potrzebny aby ugasić ogień Ifrit Golema. W Evil Foundry znajdują się różne, przemysłowe pułapki. Często w korytarzach położone są cylindryczne filary, które czasem zawalają się, podobnie jak rozgrzane piece, których nie należy dotykać. Gracz może czasami używać Ataku naprowadzającego na wybuchowych beczkach, aby podrzucać je i ciskać nimi w przeciwników, zwłaszcza jeśli występują w dużych grupach. Trzeba jednak samemu trzymać dystans od tych eksplozji. W ciasnych korytarzach będą pojawiały się zwykle wiatraki. Gracz będzie musiał przebiec między ich ostrzami lub przeskoczyć, w zależności od tego jak szybko się obracają i ile ich jest. W prostych korytarzach drogę gracza będą próbowały zablokować automatyczne drzwi, które czasami naszpikowane są kolcami. Głębiej w Evil Foundry znajdują się kadzie z lawą, nad którymi gracz będzie musiał przeskakiwać odibjając się od przeciwników i maszyn przenoszonych przez żurawie. Pojawiają się tutaj też tłoki, które będą co jakiś czas blokowały drogę, a nawet będą mogły zgnieść gracza.

W standardowej misji Sonic zbiega najpierw po ścianie na dolne piętro, gdzie w korytarzu znajduje się kilka zawalających filarów i pierwszy Golem Djinn. Dalej gracz wbiega na schody i skręca w prawo. Sonic musi przejść następnie wzdłuż ściany nad przepaścią, omijając pułapki w postaci kolczastych kul, które można na jakiś czas zatrzymać wciskając przyciski na ścianie. Gracz skręca następnie w lewo i biegnie przez serię korytarzy z wysuwanymi drzwiami, które należy omijać. Korytarze przerywają również sekcje z przeciwnikami i dodatkowymi przeszkodami w postaci rozgrzanych pieców. W kolejnej sekcji gracz zbiega w dół po schodach, a następnie musi wkroczyć do korytarza pokonując blokującego wejścia Golema. W korytarzu Sonic musi przebiec między ostrzami wiatraków, a także przeskakiwać nad Kolcam. Pod koniec korytarza trzeba pokonać dużą grupę przeciwników. Następnie gracz wybiegnie na szerszy korytarz i będzie musiał skręcić w prawo, gdzie zostanie wystrzelony w górę przez wyrutnię powietrzną do korytarza z wysuwanymi drzwiami i wyrwami w podłodze. Jeśli gracz spadnie na dół, to będzie musiał przebyć nieco trudniejszą trasę aż dojdzie do wyrzutni powietrznej, który wyrzuci go z powrotem na górę. Gracz biegnie następnie przez sekcję korytarzy, aż dociera do szyn, po których musi przejechać prosto. Jeśli spadnie, to będzie musiał ponownie skorzystać z dolnej trasy. Po wyskoczeniu z rampy lub wyrzutni powietrznej gracz biegnie znów w dół po schodach i do tunelu wypełnionego szynami i sprężynami, a także kolcami. Należy tu uważać na duże grupy przeciwników i wiatraki. Po wykonaniu zakrętu w lewo wzdłuż szyn Sonic będzie musiał wbiec w górę po pionowej ścianie, omijając ruchome ściany z kolcami. Gracz trafia potem do bardziej przemysłowej części zamku, gdzie nad kadziami z lawą rozciągają się mosty i tłoki. Gracz musi przemierzyć serię takich sekcji z tłokami, aż dojdzie do korytarza z rozgrzanymi ścianami. W kolejnej części gracz musi pokonać jeszcze kilka przepaści z lawą, aż w końcu dojdzie do finałowej sekcji, w której Sonic musi pokonać kilka zakrętów na trasie prowadzącej w dół. Należy tu uważać na toczące się po trasie kolczaste kule, a będzie można bezpiecznie dotrzeć do mety.

Misje[]

Go for the Goal[]

W misji pierwszej celem gracza jest dotrzeć do mety. Sonic przemierza cały poziom, od wejścia do zamku aż do najgłębiej ukrytej odlewni.

Diehard Challenge[]

W misji drugiej celem gracza jest dotrzeć do mety bez zostania pokonanym. Poziom rozpoczyna się w środkowej sekcji, tam gdzie w misji pierwszej znajdowały się rampa i Wyrzutnia powietrzna. Gracz może dostać się teraz na wyższe piętro odbijając się od Golem Djinna i latającego dywanu. Dalsza część trasy posiada znacznie więcej przeszkód w postaci rozgrzanych pieców i kolczastych kul. Misja kończy się po wbiegnięciu po pionowej ścianie.

Hands Off[]

Celem misji trzeciej jest ukończenie poziomu bez żadnych pierścieni. Misja rozpoczyna się w końcowej sekcji normalnego poziomu i kończy się w tym samym miejscu co misja pierwsza. Na trasie znajduje się dużo pierścieni i gracz może je zebrać, a potem szybko stracić wpadając na dowolnego przeciwnika, najlepiej tuż przed metą.

Head to Head[]

W misji czwartej gracz musi pokonać dżina Uhu w wyścigu do mety. Misja rozpoczyna się w sektorze przemysłowym, tuż przed korytarzem którego ściany pokryte są rozgrzanymi panelami. Na trasie dodano wiele różnych skrzyń i filarów, aby utrudnić drogę, ale tłoki na trasie zostały wstrzymane i są jedynie lekko opuszczone, ograniczając wysokość skoku gracza. Wyścig kończy się krótko po wyskoczeniu z rampy.

Beat the Clock[]

W misji piątej celem gracza jest uciec z Evil Foundry w ciągu 180 sekund. Misja ta staje się dostępna po pokonaniu Ifrit Golema i fabularnie Sonic oraz Shahra uciekają aby wyrzucić pozostawioną przez złego dżina bombę na zewnątrz. Misja ta jest właściwie odwrotnością misji pierwszej, ale z dodatkowymi skrótami. Gracz musi najpierw uciec z odlewni, wspinając się w górę i pokonując mosty z tłokami, które można pominąć szybciej jeśli skorzysta się odpowiednio z Wyrzutnia powietrznaów. W pewnym momencie gracz będzie musiał też przejść wzdłuż ściany nad przepascią. W sekcji z pionową ścianą nie pojawiają sie już przeszkody. Końcówka jest skrócona i po wybiegnięciu z odlewni Sonic natychmiast skręca w prawo i biegnie do wyrzutni powietrznej, który wyrzuca go z powrotem na początkową sekcję z misji pierwszej. Należy następnie ominąć labirynt filarów i dotrzeć do wyjścia, które znajduje się w tym samym miejscu co start misji pierwszej. Po ukończeniu tej misji gracz otrzyma czerwony Pierścień Świata.

Stealth Attack[]

W misji szóstej gracz musi dobiec do mety nie pokonując po drodze żadnego przeciwnika. Poziom rozpoczyna się w końcówce poprzedniej misji, tuż przed pierwszymi skręcajacymi schodami po których musi wejść gracz. Sekcja z Wyrzutnia powietrzna jest utrudniona, gdyż dodano w nim kolce, a gracz musi dodatkowo wystrzelić się tak, aby po drodze nie potrącić żadnego dżina. Misja kończy się w tym samym miejscu do poprzednia.

Hands Off[]

W misji siódmej celem gracza jest dobiec do mety z zerem pierścieni. Misja jest bardzo krótka i rozpoczyna się na schodach na początku poziomu i prowadzi do wyjścia z zamku, tam gdzie dwie poprzednie misje. Trasa usiana jest jednak kolczastymi kulami, które obracają się wokół filarów, a tuż za nimi znajduje się spore pole pierścieni, nad którymi trzeba przeskoczyć aby zakończyć misję pozytywnie.

Perfect Challenge[]

W misji ósmej celem gracza jest dobiec do mety nie odnosząc obrażeń. Misja rozpoczyna się w tym samym miejscu co piąta, ale trasa jest utrudniona przez dużą ilość ruchomych kolczastych kul i barykad. Po tym jak gracz wbiegnie z powrotem na górę odlewni, misja zostanie zakończona.

Rampage![]

Misja dziewiąta polega na pokonaniu 20 przeciwników. Misja rozpoczyna się w korytarzu z ruchomymi drzwiami, a trasa jest zmodyfikowana przez większą ilość przeciwników i preszkód. Gracz musi pokonać wymaganą ilość przeciwników zanim przebiegnie przez całą serię korytarzy z powrotem na początek poziomu, gdzie znajduje się meta.

Collect Rings[]

W misji dziesiątej gracz musi zebrać 99 pierścieni. Poziom rozpoczyna się tam gdzie poprzednia misja i prowadzi podobną trasą, z równie dużą ilością przeszkód.

Perfect Challenge[]

W misji jedenastej celem gracza jest dobiec do mety nie odnosząc obrażeń. Misja rozpoczyna się w korytarzu usianym rozgrzanymi piecami, kolczastymi kulami i przeciwnikami, a kończy po sekcji z dwoma Wyrzutnia powietrznaami prowadzącymi przez szerszy korytarz odlewni.

Chain of Ring[]

W misji dwunastej celem gracza jest zebrać 50 pierścieni w serii. Misja rozpoczyna się w tej samej sekcji co dziesiąta i dziewiąta, a także prowadzi podobną trasą.

Defeat the Boss[]

Osobny artykuł: Ifrit Golem

W misji trzynastej gracz musi pokonać bossa, którym jest Ifrit Golem.

Big the Cat[]

Misja Położenie Obraz
2 Należy zatrzymać się na wyższym piętrze, na które można się dostać odbijając od głowy Golem Djinna i wskakując na dywan. Stoi na jednej z lamp i macha do gracza.
Evil Foundry Big 1.png
8 Tuż przed Golem Djinnem. Aby zobaczyć Biga trzeba wskoczyć na filar po lewej i zatrzymać się na kilka sekund. Big będzie siedział nad kotłem z lawą.
Evil Foundry Big 2.png

Muzyka[]

Nazwa Muzyka
The Palace That Was Found

Galeria[]

Szkice koncepcyjne[]

Zrzuty ekranu[]

Galeria
Advertisement