Sonic Wiki
Advertisement
Sonic Wiki

Amy Flash – umiejętność wykorzystywana przez Amy Rose w grach Sonic Adventure 2 i Sonic Adventure 2: Battle. Jest odpowiednikiem Time Stop i Kontroli Chaosu.

Opis[]

Amy Flash jest umiejętnością, polegająca na zatrzymaniu czasu dla przeciwnika. Jest dostępna tylko w trybie wieloosobowym. Gracz musi zebrać 30 pierścieni, aby móc z niej korzystać.

Podczas zatrzymywania czasu, Amy zmienia kolory na ekranie wrogiego gracza na różowe i zatrzymuje go na określoną ilość sekund (zazwyczaj od 5 do 20). Sama może się wówczas poruszać, podczas gdy wróg jest unieruchomiony. Zatrzymanej postaci można zadać obrażenia, ale otrzyma je ona dopiero po skończeniu się zatrzymania czasu.

Advertisement