Wikia


1909703-xorda002
De Xorda is in de Archie Comics een alienras dat in de 21e eeuw van de Gregoriaanse kalender een genetische bom op Aarde wierp waardoor de dieren evolueerden tot Mobians en de mensen de-evolueerden tot Overlanders. Ze kwamen eeuwen later terug en dreigden met een tweede bombardement. Sonic offerde zichzelf echter op en de Xorda werd teruggedrongen.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.