Sonic the Hedgehog Wiki
Sonic the Hedgehog Wiki

Het Sol Dimension is de dimensie van Blaze the Cat. Deze wereld komt voor in Sonic Rush en Sonic Rush Adventure. Het is de thuisplaats van de zeven Sol Emeralds, die Blaze bewaakt.

Inwoners[]