Wikia


Patch
Patch D'Coolette
is de kwaadaardige tegenspeler van Antoine D'Coolette uit de Archie Comics. Hij is waarschijnlijk het bloedlustigste lid van de Suppression Squad, aangezien hij heeft geprobeerd zowel Scourge, Sonic, Elias Acorn en Armand D'Coolette heeft proberen te vermoorden, van wie het laatste ook nog gelukt is. Hij is de liefdesinteresse van Princess Alicia Acorn.

PlanEdit

Scourge wist door een uitvinding van Boomer Walrus Patch te verwisselen met zijn tegenspeler Antoine nadat Patch hem probeerde te vermoorden. Patch maakte hier echter gebruik van. Hij dumpte Bunnie, Antoine's vriendin, en won het vertrouwen van koning Maximillian Acorn, waardoor hij werd aangewezen als commandeur van het koninklijke leger. Hij vergiftigde de koning en Antoine's vader, Armand. Voordat de koning in een coma raakte, vertelde hij dat hij afstand nam van de troon en Patch zou gaan trouwen met zijn dochter Sally. Hierdoor zou Patch koning van Mobius worden. Het huwelijk voltrok tegen Sally's wil in, hoewel Sonic achter zijn plan was gekomen en de hulp inriep van de kroonprins Elias Acorn, die zijn recht op de troon eiste (dat hij eerder had afgestaan). Patch probeerde Elias uit woede te vermoorden, hoewel zijn leven werd gered door Sonic en hij Antoine en Patch weer van universum verwisselde.


Later begon Patch zich samen met de rest van de Suppression Squad te verzetten tegen Scourge's regime. Zijn naam, Patch, komt van zijn ooglapje, in het Engels een eye patch. Het bleek dat hij dit ooglapje alleen droeg om indruk te maken op de vrouwen, hoewel Scourge ervoor heeft gezorgd dat hij voortaan het ooglapje wel nodig heeft.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.