Wikia


Overlanders zijn de gedeëvolueerde versie van mensen in de Archie Comics. Ze zijn gemuteerd, onvriendelijk en zwaar xenofobisch tegen Mobians, wat uiteindelijk leidde tot de Great War, die door de Overlanders verloren werd. De deëvoluatie werd veroorzaakt door een genetische bom van de Xorda op aarde.

Bekende OverlandersEdit

Belangrijk detail is dat alleen de laatste twee van deze lijst niet xenofobisch zijn tegenover Mobians. Van Gerald en Maria is het niet bekend.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.