Wikia


Mobotropolis

New Mobotropolis

Mobotropolis
is de hoofdstad van het Kingdom of Acorn in Sonic SatAM, de Archie Comics en komt ook in een andere context voor in Sonic Underground. Het ligt op de planeet Mobius en is de grootste stad bewoond door Mobians.

MobotropolisEdit

De stad werd jaren geregeerd door het House of Acorn totdat Dr. Robotnik de stad overnam en veranderde in Robotropolis. Het was de woonplaats van Sonic, Sally, Antoine, Rotor, Tails (die één dag voor de coupe geboren werd) en als twijfelgeval Bunnie (in SatAM blijkt ze de andere toekomstige Freedom Fighters al te kennen, in de Archie Comics niet en komt ze er pas later bij). De overlevenden verplaatsten zich naar het geheime dorp Knothole waar ze de Freedom Fighters oprichtten, hopend Mobotropolis te herwinnen.

Nadat Robotnik verslagen werd in Operation: EndGame van de Archie Comics probeerden de overlevenden Mobotropolis opnieuw op te bouwen, hoewel de nieuwe vijand, Dr. Eggman, de stad opnieuw overnam en gebruikte als legerbasis. Knothole werd hierbij de nieuwe hoofdstad van het Kingdom of Acorn.

New MobotropolisEdit

Meer dan honderd edities later wisten Dr. Eggman en Snively Knothole te vernietigen werden alle inwoners gevangen genomen. Van te voren was Sally's computer NICOLE bezig geweest met een project de stad te herorganiseren en wist alle inwoners te transporteren naar het semi-virtuele New Mobotropolis. Elias Acorn werd de koning van New Mobotropolis terwijl NICOLE via een transportatiesysteem alle schurken in de gevangenis kon zetten. Het leven in New Mobotropolis begon niet al te soepel, nadat Amadeus en Rosemary Prower opriepen tot een revolutie en het Kingdom of Acorn veranderde in een republiek. Het Council of Acorn werd hierna in New Mobotropolis gevestigd.

Later werd de stad aangevallen door Knuckles, gehersenspoeld als Enerjak, waardoor de stad matige schade opliep. Meer problemen volgden toen het Suppression Squad het hoofdkwartier van de Freedom Fighters binnenvielen en overnamen, hoewel ze later teruggedrongen werden. Nadat het Iron Dominion uiteindelijk succesvol geheel New Mobotropolis over wist te nemen leek alle hoop verloren, tot de gehersenspoelde NICOLE weer bij zinnen werd gebracht en de Freedom Fighters op missies gingen om de stad te beschermen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.