Wikia


Mobians

Een leger Mobians met enkele bekende gezichten.

Mobians
zijn de antropomorfische dierlijke inwoners van de planeet Mobius, een planeet die in veel incarnaties van de Sonic the Hedgehog-franchise voorkomt.

Adventures of Sonic the HedgehogEdit

In Adventures of Sonic the Hedgehog wordt Mobius bevolkt door zowel mensen als dieren als erg vreemd uitziende wezens.

Sonic SatAMEdit

In Sonic SatAM wordt Mobius volledig bevolkt door dieren, op Dr. Robotnik en Snively na.

Sonic UndergroundEdit

In Sonic Underground is Dr. Robotnik de enige menselijke inwoner van Mobius, hoewel ook hier zeer vreemde wezens leven.

Archie ComicsEdit

In de Archie Comics werd de Aarde ooit gebombardeerd door genetische bommen van de Xorda waardoor dieren begonnen te praten en mensen deëvolueerde in Overlanders. Hier blijken veel meer mensen te wonen dan Robotnik en Snively en zijn er zelfs complete steden. Verder is er ooit een oorlog geweest tussen Mobians en en Overlanders, genaamd de Great War. Momenteel wordt Mobius grotendeels bewoond door Mobians. De meeste Overlanders wonen in Station Square.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.