Wikia


Kodos was de veldheer voor de Mobians in de Great War tot hij door zijn rechterhand Julian Robotnik werd verbannen naar de Zone of Silence, zodat Julian zijn taak kon overnemen. Hij ontsnapte jaren later met Ixis Naugus en Maximillian Acorn en sloot zich met Naugus bij de duistere kant aan. Hij overleed nadat hij krankzinnig was gedworden door de radioactieve straling van Robotropolis en in een ravijn viel.


Kodos was zeer aggressief en xenofobisch tegenover Overlanders.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.