Wikia


Echidnaopolis

Echidnaopolis schiet de lucht in.

Echidnaopolis was een stad gelegen op Angel Island dat voorkomt in de Archie Comics. De stad werd gesticht door koloniserende inwoners van de stad Albion. De stad lag oorspronkelijk in Downunda, maar werd bedreigd door een komeet. Twee wetenschappers kwamen met een plan om de stad te laten zweven door twaalf Chaos Emeralds. Het plan werkte en Echidnaopolis schoot de lucht in.

Jaren later kwamen de broers Edmund en Dimitri met een plan om Angel Island terug te brengen naar Downunda, maar dit werd afgewezen. Dimitri besloot het zelf te doen en fuseerde zichzelf met elf van de twaalf Chaos Emeralds die het eiland lieten zweven, waardoor hij veranderde in Enerjak. Hij werd echter door puin bedolven, en het eiland bleef zweven door de enige Chaos Emerald die overbleef; de Master Emerald. Toen de bevolking inzag dat technologie bijna hun volk ten onder had gebracht gaven ze dit op.

Twee burgeroorlogen volgden: Het Dark Legion eiste dat technologie weer werd ingevoerd en voerden oorlog tegen het Brotherhood of Guardians, de beschermers van de Master Emerald. Ook kregen de mierenegels ruzie met de dingo's op Angel Island, die zich onderdrukt voelden. De Guardian Hawking besloot hierop de Dingo's en de mierenegels hun eigen zone te geven, waardoor ze niet meer met elkaar in contact hoefden te komen.

Toen Dr. Robotnik's Ultimate Annihilator werd afgevuurd werd Echidnaopolis losgerukt uit zijn zone en kwam het in het hoofduniversum terecht. Knuckles vond hierdoor uit dat hij niet de enige was op Angel Island en ontmoette zijn moeder Lara-Le en vele andere mierenegels en dingo's. Hij begon steeds meer te wennen aan het stadsleven en maakte nieuwe vrienden.

Echidnaopolis werd uiteindelijk vernietigd nadat Kage Von Stryker, een dingo, een pact sloot met Dr. Eggman's rijk. Mierenegels werden in concentratiekampen gezet en 90% van de bevolking werd uitgeroeid voordat de Chaotix de stad bevrijdden. De ruïnes van de stad worden momenteel gerestaureerd door overlevenden.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.