Downunda is een continent in Mobius, duidelijk gebasseerd op Australië. De Downunda Freedom Fighters komen hier vandaan. Verder bevond Angel Island zich vroeger hier voordat het de lucht in steeg.

Nadat Dr. Robotnik Mobius overnam werd Downunda geregeerd door de Badnik Crocbot, die door de Downunda Freedom Fighters verslagen werd.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.