FANDOM


Šiam straipsniui trūksta informacijos. Bet tu gali jį papildyti! Edit Icon 2

Marija Robotnik (マリア・ロボトニック Maria Robotonikku) yra veikėja iš Sonic the Hedgehog žaidimų serijos. Ji buvo jauna mergina, profesoriaus Džeraldo Robotniko anūkė ir Daktaro Eggmano pusseserė. Marija augo ARK Kosmoso Kolonijoje, sirgo mirtina liga, dėl kurios negalėjo palikti savo gyvenamosios vietos ir nusileisti Žemėje. Norėdamas savo anūkei padėti, Džeraldas Robotnikas dirbo prie projekto, pavadinimu "Šešėlio projektas", siekdamas atrasti būdą, kaip ją pagydyti. Tačiau profesorius vietoj to sukūrė naują padarą, vardu Šešėlis, su kuriuo Marija susidraugavo. Kai specialios pajėgos uždarė ARK, Marija buvo nužudyta vieno kario, kai ši bandė padėti Šešėliui išsigelbėti. Jos mirtis labai paveikė Šešėlį, tai padarė didelę įtaką tolimesnei pasaulio raidai.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.