FANDOM


Šiam straipsniui trūksta informacijos. Bet tu gali jį papildyti! Edit Icon 2

Donki Kongas (Trumpiau DK) yra veikėjas pasirodantis Mario ir Soniko Olimpinių Žaidynių serijoje. Jis yra Viktoro priešininkas Olimpinėse Žaidynėse.

Video žaidimuose

Super Smash Bros. series

Super Smash Bros. Brawl

Donki Kongas yra žaidžiamas veikėjas ir trofėjus Super Smash Bros Brawl žaidime. Jis sunkiasvoris personažas su itin greitu būdu. Jo stiprybė yra Galia ir Greitis.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.