FANDOM


Begalinis (angl. Infinite), anksčiau žinomas kaip ,,aukščiausiasis samdinys" (angl. ultimate mercenary) - antrinis antagonistas Sonic Forces žaidime. Jis yra antropomorfinis šakalas ir buvęs Šakalo grupės kapitonas. Per užpuolimą, Begalinį pasamdė Daktaras Eggmanas, kad taptų Eggmano Armijos lyderiu. Vienoje misijoje, kai reikėjo apsaugoti vieną iš Eggmano bazių, jį ir jo būrį nugalėjo Šešėlis. Sugėdintas savo pralaimėjimo, Begalinis nusprendė gauti galias iš Fantomo Rubino, net tik kad taptų stipresnis, bet ir paliktų savo praeities ,,silpnąjį" save.

Su savo naujai atrasta galia, Begalinis padėjo Eggmanui praplėsti Eggmano imperiją į pačią didžiausią po to, kai įveikė Soniką. Netoli karo su Pasiriešinimu pabaigos, begalinis kovojo prieš Soniką ir Avatarą kol jis galų gale buvo nugalėtas galutinėje kovoje dėl planetos.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.